Fjellygata 31
3936 PORSGRUNN

Fjellygata 31, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i Porsgrunn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjellygata 31, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 252 i 0805 Porsgrunn
  • Grunnkrins: 502 KLEVSTRAND
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Fjellygata

Fjellygata er ei gate i Porsgrunn kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 58.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjellygata 2A 3936 PORSGRUNN 59.1218, 9.6501 54 / 47
Fjellygata 2B 3936 PORSGRUNN 59.1217, 9.6501 54 / 47
Fjellygata 4 3936 PORSGRUNN 59.1215, 9.6504 54 / 15
Fjellygata 6 3936 PORSGRUNN 59.1213, 9.6506 54 / 16
Fjellygata 8 3936 PORSGRUNN 59.1212, 9.6508 54 / 19
Fjellygata 15 3936 PORSGRUNN 59.1204, 9.6505 54 / 30
Fjellygata 16 3936 PORSGRUNN 59.1203, 9.6515 54 / 9
Fjellygata 17 3936 PORSGRUNN 59.1202, 9.6506 54 / 29
Fjellygata 18 3936 PORSGRUNN 59.1200, 9.6514 54 / 17
Fjellygata 19 3936 PORSGRUNN 59.1199, 9.6507 54 / 39
Fjellygata 20 3936 PORSGRUNN 59.1201, 9.6525 54 / 45
Fjellygata 21 3936 PORSGRUNN 59.1197, 9.6508 54 / 241
Fjellygata 22 3936 PORSGRUNN 59.1198, 9.6514 54 / 41
Fjellygata 24 3936 PORSGRUNN 59.1195, 9.6513 54 / 261
Fjellygata 27 3936 PORSGRUNN 59.1194, 9.6508 54 / 46
Fjellygata 29 3936 PORSGRUNN 59.1197, 9.6501 54 / 253
Fjellygata 31 3936 PORSGRUNN 59.1196, 9.6500 54 / 252
Fjellygata 33 3936 PORSGRUNN 59.1194, 9.6499 54 / 251
Fjellygata 35 3936 PORSGRUNN 59.1193, 9.6498 54 / 250
Fjellygata 37 3936 PORSGRUNN 59.1192, 9.6498 54 / 249
Fjellygata 39 3936 PORSGRUNN 59.1179, 9.6512 54 / 255
Fjellygata 45 3936 PORSGRUNN 59.1175, 9.6519 55 / 85
Fjellygata 49 3936 PORSGRUNN 59.1175, 9.6514 55 / 52
Fjellygata 50 3936 PORSGRUNN 59.1173, 9.6521 55 / 135
Fjellygata 51 3936 PORSGRUNN 59.1176, 9.6510 55 / 57
Fjellygata 52 3936 PORSGRUNN 59.1170, 9.6523 55 / 158
Fjellygata 54 3936 PORSGRUNN 59.1168, 9.6523 55 / 176
Fjellygata 56 3936 PORSGRUNN 59.1166, 9.6520 55 / 435
Fjellygata 58 3936 PORSGRUNN 59.1166, 9.6524 55 / 129

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken