Solumsgata 2B
3919 PORSGRUNN

Solumsgata 2B, 3919 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solumsgata 2B, 3919 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3919 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1738 i 0805
  • Grunnkrins: 1106 SENTRUM SØR
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Solumsgata

Solumsgata er ei gate i Porsgrunn kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solumsgata 1 3919 PORSGRUNN 59.1427, 9.6401 200 / 4022
Solumsgata 2 3919 PORSGRUNN 59.1428, 9.6395 200 / 2353
Solumsgata 2B 3919 PORSGRUNN 59.1426, 9.6393 200 / 1738
Solumsgata 3 3919 PORSGRUNN 59.1431, 9.6400 200 / 2354
Solumsgata 4 3919 PORSGRUNN 59.1430, 9.6393 200 / 2355
Solumsgata 6A 3919 PORSGRUNN 59.1435, 9.6393 200 / 2357
Solumsgata 6B 3919 PORSGRUNN 59.1436, 9.6392 200 / 2357
Solumsgata 7A 3919 PORSGRUNN 59.1440, 9.6397 200 / 2358
Solumsgata 7B 3919 PORSGRUNN 59.1441, 9.6397 200 / 2358
Solumsgata 8A 3919 PORSGRUNN 59.1438, 9.6392 200 / 2359
Solumsgata 8B 3919 PORSGRUNN 59.1440, 9.6391 200 / 2359
Solumsgata 9A 3919 PORSGRUNN 59.1443, 9.6396 200 / 2360
Solumsgata 9B 3919 PORSGRUNN 59.1445, 9.6395 200 / 2360
Solumsgata 10 3919 PORSGRUNN 59.1444, 9.6389 200 / 2361
Solumsgata 11 3919 PORSGRUNN 59.1447, 9.6394 200 / 2362

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken