Smedgata 36A
3919 PORSGRUNN

Smedgata 36A, 3919 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Smedgata 36A, 3919 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3919 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 123 / 730 i 0805
  • Grunnkrins: 1104 SENTRUM NORD
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Smedgata

Smedgata er ei gate i Porsgrunn kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 55.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Smedgata 1 3919 PORSGRUNN 59.1429, 9.6411 200 / 2319
Smedgata 2 3919 PORSGRUNN 59.1429, 9.6407 200 / 2321
Smedgata 2B 3919 PORSGRUNN 59.1428, 9.6408 200 / 2322
Smedgata 4 3919 PORSGRUNN 59.1432, 9.6408 200 / 2323
Smedgata 6 3919 PORSGRUNN 59.1434, 9.6403 200 / 1523
Smedgata 7 3919 PORSGRUNN 59.1434, 9.6409 200 / 2325
Smedgata 11 3919 PORSGRUNN 59.1440, 9.6407 200 / 2328
Smedgata 12 3919 PORSGRUNN 59.1440, 9.6403 200 / 2329
Smedgata 12B 3919 PORSGRUNN 59.1442, 9.6403 200 / 2330
Smedgata 13 3919 PORSGRUNN 59.1442, 9.6406 200 / 2331
Smedgata 14 3919 PORSGRUNN 59.1445, 9.6401 200 / 2332
Smedgata 15 3919 PORSGRUNN 59.1444, 9.6405 200 / 2333
Smedgata 15B 3919 PORSGRUNN 59.1449, 9.6404 200 / 1330
Smedgata 16 3919 PORSGRUNN 59.1447, 9.6401 200 / 2335
Smedgata 17 3919 PORSGRUNN 59.1460, 9.6401 200 / 2336
Smedgata 18 3919 PORSGRUNN 59.1448, 9.6399 200 / 2337
Smedgata 19 3919 PORSGRUNN 59.1462, 9.6401 200 / 2338
Smedgata 20 3919 PORSGRUNN 59.1450, 9.6399 200 / 2339
Smedgata 21 3919 PORSGRUNN 59.1463, 9.6407 200 / 2340
Smedgata 21C 3919 PORSGRUNN 59.1463, 9.6404 200 / 2341
Smedgata 27 3919 PORSGRUNN 59.1469, 9.6397 123 / 217
Smedgata 28 3919 PORSGRUNN 59.1465, 9.6393 200 / 3504
Smedgata 29 3919 PORSGRUNN 59.1471, 9.6402 123 / 376
Smedgata 30 3919 PORSGRUNN 59.1465, 9.6396 200 / 2345
Smedgata 32 3919 PORSGRUNN 59.1469, 9.6387 123 / 4
Smedgata 33 3919 PORSGRUNN 59.1472, 9.6392 123 / 189
Smedgata 34A 3919 PORSGRUNN 59.1471, 9.6382 123 / 730
Smedgata 34B 3919 PORSGRUNN 59.1473, 9.6381 123 / 730
Smedgata 36A 3919 PORSGRUNN 59.1473, 9.6385 123 / 730
Smedgata 36B 3919 PORSGRUNN 59.1474, 9.6384 123 / 730
Smedgata 36C 3919 PORSGRUNN 59.1474, 9.6383 123 / 730
Smedgata 38 3919 PORSGRUNN 59.1475, 9.6380 123 / 286
Smedgata 40 3919 PORSGRUNN 59.1474, 9.6376 123 / 346
Smedgata 41 3919 PORSGRUNN 59.1477, 9.6388 123 / 5
Smedgata 42 3919 PORSGRUNN 59.1477, 9.6377 123 / 210
Smedgata 44 3919 PORSGRUNN 59.1476, 9.6372 123 / 495
Smedgata 45 3919 PORSGRUNN 59.1482, 9.6380 121 / 1016
Smedgata 46 3919 PORSGRUNN 59.1478, 9.6368 123 / 496
Smedgata 48 3919 PORSGRUNN 59.1479, 9.6371 123 / 203
Smedgata 49 3919 PORSGRUNN 59.1481, 9.6372 123 / 209
Smedgata 50 3919 PORSGRUNN 59.1481, 9.6367 123 / 219
Smedgata 51 3919 PORSGRUNN 59.1483, 9.6367 123 / 68
Smedgata 52 3919 PORSGRUNN 59.1482, 9.6365 123 / 373
Smedgata 53 3919 PORSGRUNN 59.1484, 9.6365 123 / 296
Smedgata 54A 3919 PORSGRUNN 59.1484, 9.6362 123 / 357
Smedgata 54B 3919 PORSGRUNN 59.1484, 9.6360 123 / 357
Smedgata 55 3919 PORSGRUNN 59.1487, 9.6359 123 / 173

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken