Holbergsgate 16
3933 PORSGRUNN

Holbergsgate 16, 3933 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holbergsgate 16, 3933 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3933 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 2726 i 0805
  • Grunnkrins: 802 SUNDJORDET NORD
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Holbergsgate

Holbergsgate er ei gate i Porsgrunn kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holbergsgate 1 3933 PORSGRUNN 59.1332, 9.6350 200 / 1072
Holbergsgate 2 3933 PORSGRUNN 59.1330, 9.6356 200 / 1073
Holbergsgate 3 3933 PORSGRUNN 59.1330, 9.6348 200 / 1074
Holbergsgate 4 3933 PORSGRUNN 59.1329, 9.6351 200 / 1076
Holbergsgate 5 3933 PORSGRUNN 59.1329, 9.6346 200 / 1078
Holbergsgate 6 3933 PORSGRUNN 59.1327, 9.6350 200 / 1080
Holbergsgate 7 3933 PORSGRUNN 59.1327, 9.6344 200 / 1081
Holbergsgate 8 3933 PORSGRUNN 59.1321, 9.6337 200 / 1082
Holbergsgate 9 3933 PORSGRUNN 59.1324, 9.6337 200 / 1083
Holbergsgate 10 3933 PORSGRUNN 59.1320, 9.6335 200 / 1084
Holbergsgate 11 3933 PORSGRUNN 59.1322, 9.6334 200 / 1087
Holbergsgate 12 3933 PORSGRUNN 59.1318, 9.6332 200 / 1088
Holbergsgate 13 3933 PORSGRUNN 59.1321, 9.6331 200 / 1090
Holbergsgate 14 3933 PORSGRUNN 59.1317, 9.6329 200 / 1091
Holbergsgate 15 3933 PORSGRUNN 59.1320, 9.6329 200 / 1092
Holbergsgate 16 3933 PORSGRUNN 59.1315, 9.6332 200 / 2726
Holbergsgate 21 3933 PORSGRUNN 59.1309, 9.6339 200 / 2730

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken