Myrvanggata 25
3936 PORSGRUNN

Myrvanggata 25, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myrvanggata 25, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 56 / 502 i 0805
  • Grunnkrins: 502 KLEVSTRAND
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Myrvanggata

Myrvanggata er ei gate i Porsgrunn kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 25.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myrvanggata 3 3936 PORSGRUNN 59.1153, 9.6518 55 / 291
Myrvanggata 5 3936 PORSGRUNN 59.1153, 9.6517 55 / 292
Myrvanggata 6 3936 PORSGRUNN 59.1151, 9.6520 55 / 300
Myrvanggata 7 3936 PORSGRUNN 59.1151, 9.6511 55 / 294
Myrvanggata 8 3936 PORSGRUNN 59.1149, 9.6514 55 / 301
Myrvanggata 9 3936 PORSGRUNN 59.1151, 9.6510 55 / 295
Myrvanggata 10 3936 PORSGRUNN 59.1149, 9.6513 55 / 302
Myrvanggata 11 3936 PORSGRUNN 59.1149, 9.6506 55 / 296
Myrvanggata 12 3936 PORSGRUNN 59.1147, 9.6509 55 / 274
Myrvanggata 13 3936 PORSGRUNN 59.1148, 9.6502 55 / 206
Myrvanggata 14 3936 PORSGRUNN 59.1144, 9.6500 55 / 87
Myrvanggata 15 3936 PORSGRUNN 59.1146, 9.6497 55 / 58
Myrvanggata 17 3936 PORSGRUNN 59.1143, 9.6490 56 / 336
Myrvanggata 17B 3936 PORSGRUNN 59.1144, 9.6492 56 / 469
Myrvanggata 18 3936 PORSGRUNN 59.1141, 9.6494 55 / 102
Myrvanggata 19 3936 PORSGRUNN 59.1141, 9.6487 56 / 338
Myrvanggata 20 3936 PORSGRUNN 59.1138, 9.6490 56 / 339
Myrvanggata 21 3936 PORSGRUNN 59.1139, 9.6484 56 / 337
Myrvanggata 22 3936 PORSGRUNN 59.1137, 9.6487 56 / 340
Myrvanggata 22B 3936 PORSGRUNN 59.1135, 9.6487 56 / 470
Myrvanggata 23 3936 PORSGRUNN 59.1138, 9.6483 56 / 328
Myrvanggata 24 3936 PORSGRUNN 59.1135, 9.6483 56 / 325
Myrvanggata 25 3936 PORSGRUNN 59.1139, 9.6480 56 / 502

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken