Krokvegen 1B
3919 PORSGRUNN

Krokvegen 1B, 3919 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Krokvegen 1B, 3919 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3919 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 3921 i 0805
  • Grunnkrins: 1104 SENTRUM NORD
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Krokvegen

Krokvegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Krokvegen 1A 3919 PORSGRUNN 59.1465, 9.6400 200 / 4014
Krokvegen 1B 3919 PORSGRUNN 59.1466, 9.6405 200 / 3921
Krokvegen 3 3919 PORSGRUNN 59.1467, 9.6410 200 / 1478
Krokvegen 5 3919 PORSGRUNN 59.1467, 9.6413 200 / 3924
Krokvegen 9 3919 PORSGRUNN 59.1472, 9.6412 121 / 1712
Krokvegen 11 3919 PORSGRUNN 59.1474, 9.6411 121 / 1711
Krokvegen 12 3919 PORSGRUNN 59.1473, 9.6403 123 / 291
Krokvegen 13 3919 PORSGRUNN 59.1475, 9.6407 121 / 1709
Krokvegen 14A 3919 PORSGRUNN 59.1475, 9.6400 123 / 205
Krokvegen 14B 3919 PORSGRUNN 59.1476, 9.6399 123 / 205
Krokvegen 15 3919 PORSGRUNN 59.1476, 9.6410 121 / 1710
Krokvegen 16 3919 PORSGRUNN 59.1477, 9.6397 123 / 202
Krokvegen 17 3919 PORSGRUNN 59.1478, 9.6409 121 / 1708
Krokvegen 18 3919 PORSGRUNN 59.1479, 9.6395 123 / 197
Krokvegen 19 3919 PORSGRUNN 59.1477, 9.6405 121 / 1707
Krokvegen 20 3919 PORSGRUNN 59.1477, 9.6393 123 / 283
Krokvegen 21 3919 PORSGRUNN 59.1478, 9.6403 121 / 1700

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken