Axel Auberts gate 14
3936 PORSGRUNN

Axel Auberts gate 14, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Axel Auberts gate 14, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 56 / 215 i 0805
  • Grunnkrins: 501 HERØYA NORD
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Axel Auberts gate

Axel Auberts gate er ei gate i Porsgrunn kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Axel Auberts gate 1 3936 PORSGRUNN 59.1101, 9.6429 56 / 164
Axel Auberts gate 3 3936 PORSGRUNN 59.1103, 9.6428 56 / 70
Axel Auberts gate 5 3936 PORSGRUNN 59.1105, 9.6427 56 / 97
Axel Auberts gate 6 3936 PORSGRUNN 59.1105, 9.6414 56 / 553
Axel Auberts gate 7 3936 PORSGRUNN 59.1107, 9.6425 56 / 92
Axel Auberts gate 8 3936 PORSGRUNN 59.1109, 9.6412 56 / 553
Axel Auberts gate 9 3936 PORSGRUNN 59.1110, 9.6423 56 / 80
Axel Auberts gate 10 3936 PORSGRUNN 59.1113, 9.6415 56 / 1
Axel Auberts gate 11 3936 PORSGRUNN 59.1112, 9.6422 56 / 153
Axel Auberts gate 13 3936 PORSGRUNN 59.1115, 9.6421 56 / 151
Axel Auberts gate 14 3936 PORSGRUNN 59.1115, 9.6403 56 / 215
Axel Auberts gate 15 3936 PORSGRUNN 59.1119, 9.6418 56 / 141
Axel Auberts gate 17 3936 PORSGRUNN 59.1122, 9.6416 56 / 105
Axel Auberts gate 20 3936 PORSGRUNN 59.1121, 9.6397 56 / 215
Axel Auberts gate 22 3936 PORSGRUNN 59.1129, 9.6389 56 / 215

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken