Nybergvegen 41
3920 PORSGRUNN

Nybergvegen 41, 3920 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nybergvegen 41, 3920 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3920 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 123 / 264 i 0805
  • Grunnkrins: 1104 SENTRUM NORD
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Nybergvegen

Nybergvegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 41 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nybergvegen 41 3920 PORSGRUNN 59.1446, 9.6318 123 / 264
Nybergvegen 43 3920 PORSGRUNN 59.1444, 9.6318 123 / 753
Nybergvegen 45 3920 PORSGRUNN 59.1444, 9.6317 123 / 753

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken