Kirstistien 12B
3936 PORSGRUNN

Kirstistien 12B, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kirstistien 12B, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 46 / 418 i 0805
  • Grunnkrins: 502 KLEVSTRAND
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Kirstistien

Kirstistien er ein veg i Porsgrunn kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kirstistien 2 3936 PORSGRUNN 59.1254, 9.6417 46 / 281
Kirstistien 4 3936 PORSGRUNN 59.1256, 9.6415 46 / 284
Kirstistien 6 3936 PORSGRUNN 59.1258, 9.6411 46 / 285
Kirstistien 8 3936 PORSGRUNN 59.1259, 9.6408 46 / 304
Kirstistien 10 3936 PORSGRUNN 59.1261, 9.6404 46 / 293
Kirstistien 12 3936 PORSGRUNN 59.1263, 9.6402 46 / 282
Kirstistien 12B 3936 PORSGRUNN 59.1261, 9.6396 46 / 418
Kirstistien 14 3936 PORSGRUNN 59.1265, 9.6400 46 / 250
Kirstistien 16 3936 PORSGRUNN 59.1264, 9.6391 46 / 125

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken