Tuftekåsvegen 2
3920 PORSGRUNN

Tuftekåsvegen 2, 3920 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tuftekåsvegen 2, 3920 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3920 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 3982 i 0805
  • Grunnkrins: 1107 SENTRUM VEST
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Tuftekåsvegen

Tuftekåsvegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tuftekåsvegen 1 3920 PORSGRUNN 59.1386, 9.6320 200 / 3062
Tuftekåsvegen 2 3920 PORSGRUNN 59.1384, 9.6324 200 / 3982
Tuftekåsvegen 3 3920 PORSGRUNN 59.1384, 9.6318 200 / 2737
Tuftekåsvegen 4 3920 PORSGRUNN 59.1382, 9.6321 200 / 3063
Tuftekåsvegen 5 3920 PORSGRUNN 59.1382, 9.6316 200 / 3064
Tuftekåsvegen 6 3920 PORSGRUNN 59.1380, 9.6320 200 / 3065
Tuftekåsvegen 7 3920 PORSGRUNN 59.1382, 9.6314 200 / 3066
Tuftekåsvegen 8 3920 PORSGRUNN 59.1379, 9.6318 200 / 3067
Tuftekåsvegen 10 3920 PORSGRUNN 59.1378, 9.6317 200 / 3068
Tuftekåsvegen 12 3920 PORSGRUNN 59.1380, 9.6315 200 / 3069

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken