Fjordgata 13
3936 PORSGRUNN

Fjordgata 13, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjordgata 13, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 55 / 155 i 0805
  • Grunnkrins: 502 KLEVSTRAND
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Fjordgata

Fjordgata er ei gate i Porsgrunn kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 48.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjordgata 10 3936 PORSGRUNN 59.1155, 9.6509 55 / 182
Fjordgata 12 3936 PORSGRUNN 59.1154, 9.6504 55 / 215
Fjordgata 13 3936 PORSGRUNN 59.1160, 9.6499 55 / 155
Fjordgata 14 3936 PORSGRUNN 59.1151, 9.6499 55 / 297
Fjordgata 15 3936 PORSGRUNN 59.1155, 9.6494 55 / 155
Fjordgata 18 3936 PORSGRUNN 59.1148, 9.6493 55 / 110
Fjordgata 20 3936 PORSGRUNN 59.1144, 9.6481 56 / 374
Fjordgata 27 3936 PORSGRUNN 59.1146, 9.6471 56 / 519
Fjordgata 28 3936 PORSGRUNN 59.1134, 9.6466 56 / 500
Fjordgata 29 3936 PORSGRUNN 59.1145, 9.6461 56 / 519
Fjordgata 31 3936 PORSGRUNN 59.1141, 9.6460 56 / 517
Fjordgata 34A 3936 PORSGRUNN 59.1135, 9.6422 56 / 44
Fjordgata 34B 3936 PORSGRUNN 59.1134, 9.6422 56 / 44
Fjordgata 36 3936 PORSGRUNN 59.1135, 9.6418 56 / 62
Fjordgata 41A 3936 PORSGRUNN 59.1142, 9.6410 56 / 510
Fjordgata 41B 3936 PORSGRUNN 59.1142, 9.6410 56 / 510
Fjordgata 48 3936 PORSGRUNN 59.1136, 9.6363 56 / 547

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken