Hydrovegen 53
3936 PORSGRUNN

Hydrovegen 53, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hydrovegen 53, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 56 / 515 i 0805
  • Grunnkrins: 501 HERØYA NORD
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Hydrovegen

Hydrovegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 91.

Adressene i Hydrovegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hydrovegen 1 3933 PORSGRUNN 59.1315, 9.6303 200 / 1992
Hydrovegen 3 3933 PORSGRUNN 59.1319, 9.6295 200 / 1991
Hydrovegen 5 3933 PORSGRUNN 59.1320, 9.6292 200 / 3956
Hydrovegen 6 3933 PORSGRUNN 59.1295, 9.6311 200 / 4109
Hydrovegen 11 3933 PORSGRUNN 59.1308, 9.6260 200 / 1989
Hydrovegen 15 3933 PORSGRUNN 59.1309, 9.6277 200 / 2000
Hydrovegen 19 3933 PORSGRUNN 59.1306, 9.6291 200 / 2000
Hydrovegen 45 3936 PORSGRUNN 59.1220, 9.6253 56 / 264
Hydrovegen 53 3936 PORSGRUNN 59.1220, 9.6292 56 / 515
Hydrovegen 55 3936 PORSGRUNN 59.1214, 9.6288 56 / 12
Hydrovegen 67 3936 PORSGRUNN 59.1204, 9.6336 56 / 12
Hydrovegen 73 3936 PORSGRUNN 59.1208, 9.6356 56 / 12
Hydrovegen 75 3936 PORSGRUNN 59.1205, 9.6364 56 / 12
Hydrovegen 77 3936 PORSGRUNN 59.1201, 9.6355 56 / 12
Hydrovegen 79 3936 PORSGRUNN 59.1196, 9.6344 56 / 12
Hydrovegen 91 3936 PORSGRUNN 59.1194, 9.6367 56 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken