Anders Baars veg 3B
3920 PORSGRUNN

Anders Baars veg 3B, 3920 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Anders Baars veg 3B, 3920 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3920 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 4010 i 0805
  • Grunnkrins: 1104 SENTRUM NORD
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Anders Baars veg

Anders Baars veg er ein veg i Porsgrunn kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Anders Baars veg 1 3920 PORSGRUNN 59.1433, 9.6350 200 / 14
Anders Baars veg 3 3920 PORSGRUNN 59.1434, 9.6346 200 / 16
Anders Baars veg 3B 3920 PORSGRUNN 59.1436, 9.6349 200 / 4010
Anders Baars veg 5 3920 PORSGRUNN 59.1438, 9.6344 200 / 19
Anders Baars veg 11 3920 PORSGRUNN 59.1444, 9.6336 123 / 370
Anders Baars veg 13A 3920 PORSGRUNN 59.1444, 9.6329 123 / 369
Anders Baars veg 13B 3920 PORSGRUNN 59.1444, 9.6330 123 / 369
Anders Baars veg 13C 3920 PORSGRUNN 59.1444, 9.6330 123 / 369
Anders Baars veg 17 3920 PORSGRUNN 59.1444, 9.6320 123 / 239
Anders Baars veg 19 3920 PORSGRUNN 59.1443, 9.6312 123 / 289

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken