Birkebeinergata 2A
3936 PORSGRUNN

Birkebeinergata 2A, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Birkebeinergata 2A, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 56 / 366 i 0805
  • Grunnkrins: 502 KLEVSTRAND
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Birkebeinergata

Birkebeinergata er ei gate i Porsgrunn kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Birkebeinergata 1 3936 PORSGRUNN 59.1126, 9.6498 55 / 42
Birkebeinergata 2A 3936 PORSGRUNN 59.1129, 9.6500 56 / 366
Birkebeinergata 2B 3936 PORSGRUNN 59.1129, 9.6501 56 / 366
Birkebeinergata 2C 3936 PORSGRUNN 59.1129, 9.6503 56 / 366
Birkebeinergata 3 3936 PORSGRUNN 59.1126, 9.6502 55 / 43
Birkebeinergata 4 3936 PORSGRUNN 59.1129, 9.6507 55 / 39
Birkebeinergata 7 3936 PORSGRUNN 59.1125, 9.6515 55 / 124
Birkebeinergata 8 3936 PORSGRUNN 59.1127, 9.6520 55 / 146
Birkebeinergata 9 3936 PORSGRUNN 59.1124, 9.6519 55 / 121
Birkebeinergata 10 3936 PORSGRUNN 59.1126, 9.6523 55 / 469
Birkebeinergata 11 3936 PORSGRUNN 59.1122, 9.6523 55 / 90
Birkebeinergata 12 3936 PORSGRUNN 59.1124, 9.6526 55 / 475
Birkebeinergata 13 3936 PORSGRUNN 59.1115, 9.6534 55 / 228
Birkebeinergata 14 3936 PORSGRUNN 59.1123, 9.6527 55 / 475
Birkebeinergata 15 3936 PORSGRUNN 59.1113, 9.6538 55 / 47

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken