Rolighetsvegen 11
3933 PORSGRUNN

Rolighetsvegen 11, 3933 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rolighetsvegen 11, 3933 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3933 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 2017 i 0805
  • Grunnkrins: 801 ROLIGHETEN-FREDNES
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Rolighetsvegen

Rolighetsvegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 18.

Adressene i Rolighetsvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rolighetsvegen 7D 3933 PORSGRUNN 59.1293, 9.6266 200 / 2001
Rolighetsvegen 9 3933 PORSGRUNN 59.1281, 9.6246 200 / 2007
Rolighetsvegen 11 3933 PORSGRUNN 59.1271, 9.6238 200 / 2017
Rolighetsvegen 15 3933 PORSGRUNN 59.1268, 9.6216 200 / 2017
Rolighetsvegen 18 3936 PORSGRUNN 59.1252, 9.6212 200 / 1999

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken