Grønhaugvegen 12
3920 PORSGRUNN

Grønhaugvegen 12, 3920 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grønhaugvegen 12, 3920 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3920 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 123 / 735 i 0805
  • Grunnkrins: 1104 SENTRUM NORD
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Grønhaugvegen

Grønhaugvegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grønhaugvegen 3 3920 PORSGRUNN 59.1451, 9.6318 123 / 285
Grønhaugvegen 4 3920 PORSGRUNN 59.1454, 9.6319 123 / 733
Grønhaugvegen 5 3920 PORSGRUNN 59.1451, 9.6323 123 / 349
Grønhaugvegen 6 3920 PORSGRUNN 59.1454, 9.6318 123 / 733
Grønhaugvegen 7 3920 PORSGRUNN 59.1452, 9.6327 123 / 350
Grønhaugvegen 8 3920 PORSGRUNN 59.1456, 9.6318 123 / 734
Grønhaugvegen 9 3920 PORSGRUNN 59.1452, 9.6333 123 / 351
Grønhaugvegen 10 3920 PORSGRUNN 59.1456, 9.6317 123 / 734
Grønhaugvegen 12 3920 PORSGRUNN 59.1458, 9.6317 123 / 735
Grønhaugvegen 14 3920 PORSGRUNN 59.1458, 9.6316 123 / 735
Grønhaugvegen 24 3920 PORSGRUNN 59.1459, 9.6324 123 / 738
Grønhaugvegen 26 3920 PORSGRUNN 59.1459, 9.6323 123 / 738
Grønhaugvegen 28 3920 PORSGRUNN 59.1457, 9.6325 123 / 737
Grønhaugvegen 30 3920 PORSGRUNN 59.1457, 9.6324 123 / 737
Grønhaugvegen 32 3920 PORSGRUNN 59.1455, 9.6326 123 / 736
Grønhaugvegen 34 3920 PORSGRUNN 59.1455, 9.6325 123 / 736

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken