Pynten 1A
3919 PORSGRUNN

Pynten 1A, 3919 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Pynten 1A, 3919 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3919 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1941 i 0805
  • Grunnkrins: 1105 MOLDHAUGEN
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Pynten

Pynten er ein veg i Porsgrunn kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Pynten 1A 3919 PORSGRUNN 59.1419, 9.6481 200 / 1941
Pynten 1B 3919 PORSGRUNN 59.1419, 9.6483 200 / 1941
Pynten 5 3919 PORSGRUNN 59.1418, 9.6488 200 / 1943
Pynten 6 3919 PORSGRUNN 59.1420, 9.6495 200 / 1944
Pynten 8 3919 PORSGRUNN 59.1421, 9.6496 200 / 1945
Pynten 10 3919 PORSGRUNN 59.1422, 9.6498 200 / 1947

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken