Storgata 2B
3950 BREVIK

Storgata 2B, 3950 BREVIK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storgata 2B, 3950 BREVIK:

  • Postnummer: 3950 BREVIK
  • Gards-/bruksnummer: 80 / 1 i 0805
  • Grunnkrins: 406 SÆTRE SØR
  • Valkrins: 12 BREVIK
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Storgata

Storgata er ei gate i Porsgrunn kommune med 236 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 285.

Adressene i Storgata høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storgata 2 3950 BREVIK 59.0550, 9.7022 80 / 1
Storgata 2B 3950 BREVIK 59.0550, 9.7026 80 / 1
Storgata 3 3950 BREVIK 59.0551, 9.7006 80 / 8
Storgata 4 3950 BREVIK 59.0549, 9.7007 80 / 219
Storgata 6 3950 BREVIK 59.0548, 9.7002 80 / 208
Storgata 8 3950 BREVIK 59.0547, 9.6999 80 / 204
Storgata 10 3950 BREVIK 59.0546, 9.6993 80 / 3
Storgata 11 3950 BREVIK 59.0548, 9.6991 80 / 4
Storgata 12 3950 BREVIK 59.0546, 9.6989 80 / 24
Storgata 13 3950 BREVIK 59.0547, 9.6987 80 / 18
Storgata 14 3950 BREVIK 59.0545, 9.6990 80 / 149
Storgata 15 3950 BREVIK 59.0545, 9.6984 80 / 25
Storgata 17 3950 BREVIK 59.0543, 9.6980 80 / 133
Storgata 18 3950 BREVIK 59.0540, 9.6987 80 / 30
Storgata 19 3950 BREVIK 59.0539, 9.6983 80 / 59
Storgata 20 3950 BREVIK 59.0539, 9.6989 80 / 31
Storgata 21 3950 BREVIK 59.0537, 9.6986 80 / 58
Storgata 22 3950 BREVIK 59.0537, 9.6991 80 / 32
Storgata 23 3950 BREVIK 59.0536, 9.6988 80 / 57
Storgata 24 3950 BREVIK 59.0535, 9.6992 80 / 33
Storgata 26 3950 BREVIK 59.0534, 9.6993 80 / 34
Storgata 28 3950 BREVIK 59.0534, 9.6999 80 / 35
Storgata 29A 3950 BREVIK 59.0532, 9.6996 80 / 49
Storgata 29B 3950 BREVIK 59.0532, 9.6994 80 / 49
Storgata 29C 3950 BREVIK 59.0531, 9.6994 80 / 49
Storgata 29D 3950 BREVIK 59.0531, 9.6995 80 / 49
Storgata 29E 3950 BREVIK 59.0531, 9.6995 80 / 49
Storgata 30 3950 BREVIK 59.0531, 9.6999 80 / 36
Storgata 31 3950 BREVIK 59.0530, 9.6996 80 / 48
Storgata 33 3950 BREVIK 59.0528, 9.6997 80 / 46
Storgata 81 3921 PORSGRUNN 59.1378, 9.6438 200 / 2472
Storgata 83 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6443 200 / 2473
Storgata 85 3921 PORSGRUNN 59.1381, 9.6446 200 / 2476
Storgata 86 3921 PORSGRUNN 59.1385, 9.6447 200 / 2477
Storgata 87A 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6449 200 / 2479
Storgata 87B 3921 PORSGRUNN 59.1382, 9.6450 200 / 2479
Storgata 88 3921 PORSGRUNN 59.1385, 9.6451 200 / 2480
Storgata 89 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6452 200 / 2481
Storgata 90 3921 PORSGRUNN 59.1386, 9.6452 200 / 2482
Storgata 91 3921 PORSGRUNN 59.1384, 9.6454 200 / 2483
Storgata 92A 3921 PORSGRUNN 59.1387, 9.6455 200 / 2484
Storgata 92B 3921 PORSGRUNN 59.1387, 9.6456 200 / 2484
Storgata 93 3921 PORSGRUNN 59.1385, 9.6457 200 / 2485
Storgata 94 3921 PORSGRUNN 59.1388, 9.6459 200 / 2486
Storgata 94B 3921 PORSGRUNN 59.1389, 9.6458 200 / 2487
Storgata 95 3921 PORSGRUNN 59.1386, 9.6461 200 / 2488
Storgata 96 3921 PORSGRUNN 59.1388, 9.6462 200 / 2489
Storgata 96C 3921 PORSGRUNN 59.1389, 9.6465 200 / 2490
Storgata 97 3921 PORSGRUNN 59.1387, 9.6464 200 / 2491
Storgata 98 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6469 200 / 2492
Storgata 99 3921 PORSGRUNN 59.1387, 9.6467 200 / 2493
Storgata 101 3921 PORSGRUNN 59.1386, 9.6472 200 / 2495
Storgata 102 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6476 200 / 2496
Storgata 104 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6478 200 / 2498
Storgata 106 3921 PORSGRUNN 59.1389, 9.6482 200 / 2500
Storgata 107 3921 PORSGRUNN 59.1387, 9.6479 200 / 2501
Storgata 108 3921 PORSGRUNN 59.1389, 9.6485 200 / 2503
Storgata 110 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6490 200 / 2505
Storgata 112 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6493 200 / 2507
Storgata 114 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6498 200 / 2508
Storgata 115 3921 PORSGRUNN 59.1384, 9.6493 200 / 2509
Storgata 117 3921 PORSGRUNN 59.1387, 9.6496 200 / 2511
Storgata 118A 3921 PORSGRUNN 59.1395, 9.6505 200 / 2517
Storgata 118B 3921 PORSGRUNN 59.1395, 9.6508 200 / 2517
Storgata 118C 3921 PORSGRUNN 59.1395, 9.6511 200 / 3762
Storgata 119 3921 PORSGRUNN 59.1388, 9.6500 200 / 1168
Storgata 120 3915 PORSGRUNN 59.1392, 9.6509 200 / 2513
Storgata 122 3915 PORSGRUNN 59.1392, 9.6512 200 / 2514
Storgata 124A 3915 PORSGRUNN 59.1394, 9.6515 200 / 2516
Storgata 124B 3915 PORSGRUNN 59.1394, 9.6515 200 / 2516
Storgata 124C 3915 PORSGRUNN 59.1393, 9.6515 200 / 2516
Storgata 124D 3915 PORSGRUNN 59.1392, 9.6515 200 / 2516
Storgata 124E 3915 PORSGRUNN 59.1393, 9.6517 200 / 2516
Storgata 125 3915 PORSGRUNN 59.1389, 9.6516 200 / 3597
Storgata 126A 3915 PORSGRUNN 59.1393, 9.6518 200 / 2518
Storgata 126B 3915 PORSGRUNN 59.1394, 9.6519 200 / 2518
Storgata 126C 3915 PORSGRUNN 59.1394, 9.6520 200 / 2518
Storgata 128 3915 PORSGRUNN 59.1395, 9.6522 200 / 2520
Storgata 130 3915 PORSGRUNN 59.1396, 9.6524 200 / 2524
Storgata 132 3915 PORSGRUNN 59.1396, 9.6527 200 / 2526
Storgata 133 3915 PORSGRUNN 59.1395, 9.6530 200 / 2527
Storgata 134 3915 PORSGRUNN 59.1398, 9.6530 200 / 2528
Storgata 135A 3915 PORSGRUNN 59.1396, 9.6531 200 / 2529
Storgata 135B 3915 PORSGRUNN 59.1396, 9.6534 200 / 2529
Storgata 135C 3915 PORSGRUNN 59.1394, 9.6536 200 / 2529
Storgata 136 3915 PORSGRUNN 59.1401, 9.6533 200 / 2530
Storgata 137 3915 PORSGRUNN 59.1398, 9.6539 200 / 2531
Storgata 139A 3915 PORSGRUNN 59.1400, 9.6541 200 / 2532
Storgata 139B 3915 PORSGRUNN 59.1401, 9.6541 200 / 2532
Storgata 139C 3915 PORSGRUNN 59.1401, 9.6543 200 / 2532
Storgata 139D 3915 PORSGRUNN 59.1400, 9.6542 200 / 2532
Storgata 139E 3915 PORSGRUNN 59.1400, 9.6541 200 / 2532
Storgata 139F 3915 PORSGRUNN 59.1400, 9.6544 200 / 2532
Storgata 141 3915 PORSGRUNN 59.1404, 9.6546 200 / 2534
Storgata 143 3915 PORSGRUNN 59.1406, 9.6549 200 / 2535
Storgata 145 3915 PORSGRUNN 59.1407, 9.6548 200 / 2536
Storgata 146 3915 PORSGRUNN 59.1405, 9.6541 200 / 2539
Storgata 146B 3915 PORSGRUNN 59.1404, 9.6538 200 / 2539
Storgata 146C 3915 PORSGRUNN 59.1406, 9.6535 200 / 2539
Storgata 147 3915 PORSGRUNN 59.1406, 9.6554 200 / 2540
Storgata 148 3915 PORSGRUNN 59.1406, 9.6542 200 / 2541
Storgata 149 3915 PORSGRUNN 59.1411, 9.6554 200 / 2542
Storgata 153 3915 PORSGRUNN 59.1417, 9.6556 200 / 3594
Storgata 154A 3915 PORSGRUNN 59.1409, 9.6545 200 / 2551
Storgata 154B 3915 PORSGRUNN 59.1408, 9.6543 200 / 2551
Storgata 155A 3915 PORSGRUNN 59.1420, 9.6556 200 / 2552
Storgata 155B 3915 PORSGRUNN 59.1420, 9.6556 200 / 2552
Storgata 155C 3915 PORSGRUNN 59.1421, 9.6557 200 / 2552
Storgata 155D 3915 PORSGRUNN 59.1419, 9.6558 200 / 2552
Storgata 156 3915 PORSGRUNN 59.1411, 9.6543 200 / 2553
Storgata 157A 3915 PORSGRUNN 59.1422, 9.6561 200 / 2554
Storgata 157B 3915 PORSGRUNN 59.1422, 9.6558 200 / 2554
Storgata 157C 3915 PORSGRUNN 59.1422, 9.6558 200 / 2554
Storgata 157D 3915 PORSGRUNN 59.1423, 9.6559 200 / 2554
Storgata 157E 3915 PORSGRUNN 59.1423, 9.6560 200 / 2554
Storgata 157F 3915 PORSGRUNN 59.1423, 9.6562 200 / 2554
Storgata 159 3915 PORSGRUNN 59.1429, 9.6564 200 / 2557
Storgata 159B 3915 PORSGRUNN 59.1427, 9.6567 200 / 4155
Storgata 160 3915 PORSGRUNN 59.1415, 9.6548 200 / 2560
Storgata 161 3915 PORSGRUNN 59.1431, 9.6564 200 / 2562
Storgata 162 3915 PORSGRUNN 59.1417, 9.6550 200 / 2563
Storgata 163A 3915 PORSGRUNN 59.1433, 9.6563 200 / 2564
Storgata 163B 3915 PORSGRUNN 59.1432, 9.6566 200 / 2564
Storgata 163C 3915 PORSGRUNN 59.1434, 9.6564 200 / 2564
Storgata 163D 3915 PORSGRUNN 59.1434, 9.6565 200 / 2564
Storgata 163E 3915 PORSGRUNN 59.1435, 9.6564 200 / 2564
Storgata 164 3915 PORSGRUNN 59.1419, 9.6553 200 / 2561
Storgata 165 3915 PORSGRUNN 59.1436, 9.6566 200 / 2566
Storgata 167 3915 PORSGRUNN 59.1441, 9.6568 200 / 2568
Storgata 168C 3915 PORSGRUNN 59.1428, 9.6557 200 / 2570
Storgata 169 3915 PORSGRUNN 59.1444, 9.6569 200 / 3573
Storgata 170 3915 PORSGRUNN 59.1433, 9.6561 200 / 2571
Storgata 171 3915 PORSGRUNN 59.1446, 9.6570 200 / 2572
Storgata 172A 3915 PORSGRUNN 59.1434, 9.6561 200 / 4062
Storgata 172B 3915 PORSGRUNN 59.1434, 9.6562 200 / 4062
Storgata 172C 3915 PORSGRUNN 59.1435, 9.6562 200 / 4062
Storgata 172D 3915 PORSGRUNN 59.1435, 9.6560 200 / 4062
Storgata 174A 3915 PORSGRUNN 59.1437, 9.6559 200 / 2573
Storgata 174B 3915 PORSGRUNN 59.1437, 9.6562 200 / 2573
Storgata 174C 3915 PORSGRUNN 59.1439, 9.6560 200 / 2573
Storgata 174D 3915 PORSGRUNN 59.1441, 9.6561 200 / 3944
Storgata 175 3915 PORSGRUNN 59.1451, 9.6569 200 / 2575
Storgata 176 3915 PORSGRUNN 59.1445, 9.6565 200 / 2576
Storgata 177A 3915 PORSGRUNN 59.1453, 9.6569 200 / 2577
Storgata 177B 3915 PORSGRUNN 59.1454, 9.6568 200 / 2577
Storgata 177C 3915 PORSGRUNN 59.1454, 9.6570 200 / 2577
Storgata 177D 3915 PORSGRUNN 59.1454, 9.6570 200 / 2577
Storgata 178 3915 PORSGRUNN 59.1448, 9.6566 200 / 2578
Storgata 181 3915 PORSGRUNN 59.1457, 9.6568 200 / 2580
Storgata 183 3915 PORSGRUNN 59.1459, 9.6567 200 / 2581
Storgata 185A 3915 PORSGRUNN 59.1461, 9.6567 200 / 2583
Storgata 185B 3915 PORSGRUNN 59.1461, 9.6567 200 / 2583
Storgata 187A 3915 PORSGRUNN 59.1463, 9.6566 200 / 2585
Storgata 187B 3915 PORSGRUNN 59.1465, 9.6567 200 / 2585
Storgata 187C 3915 PORSGRUNN 59.1465, 9.6568 200 / 2585
Storgata 187D 3915 PORSGRUNN 59.1464, 9.6568 200 / 2585
Storgata 187E 3915 PORSGRUNN 59.1464, 9.6568 200 / 2585
Storgata 187F 3915 PORSGRUNN 59.1463, 9.6568 200 / 2585
Storgata 187G 3915 PORSGRUNN 59.1463, 9.6569 200 / 2585
Storgata 187K 3915 PORSGRUNN 59.1467, 9.6579 200 / 1110
Storgata 187L 3915 PORSGRUNN 59.1466, 9.6583 200 / 4061
Storgata 189A 3915 PORSGRUNN 59.1468, 9.6576 200 / 2587
Storgata 189B 3915 PORSGRUNN 59.1468, 9.6569 200 / 2587
Storgata 190 3915 PORSGRUNN 59.1466, 9.6561 200 / 2589
Storgata 191 3915 PORSGRUNN 59.1470, 9.6569 200 / 2591
Storgata 191B 3915 PORSGRUNN 59.1471, 9.6570 200 / 2591
Storgata 194 3915 PORSGRUNN 59.1467, 9.6564 200 / 2593
Storgata 195A 3912 PORSGRUNN 59.1473, 9.6571 200 / 2594
Storgata 195B 3912 PORSGRUNN 59.1473, 9.6572 200 / 2594
Storgata 196 3912 PORSGRUNN 59.1473, 9.6567 200 / 2595
Storgata 197 3912 PORSGRUNN 59.1475, 9.6573 200 / 2596
Storgata 198 3912 PORSGRUNN 59.1474, 9.6567 200 / 2595
Storgata 199 3912 PORSGRUNN 59.1478, 9.6576 200 / 2598
Storgata 200 3912 PORSGRUNN 59.1476, 9.6571 200 / 2599
Storgata 200B 3912 PORSGRUNN 59.1478, 9.6569 200 / 2600
Storgata 202 3912 PORSGRUNN 59.1478, 9.6574 200 / 2601
Storgata 203A 3912 PORSGRUNN 59.1481, 9.6580 200 / 2602
Storgata 203B 3912 PORSGRUNN 59.1482, 9.6581 200 / 2602
Storgata 203C 3912 PORSGRUNN 59.1482, 9.6580 200 / 2602
Storgata 204A 3912 PORSGRUNN 59.1480, 9.6575 200 / 4117
Storgata 204B 3912 PORSGRUNN 59.1482, 9.6572 200 / 4117
Storgata 205 3912 PORSGRUNN 59.1483, 9.6581 200 / 2604
Storgata 206 3912 PORSGRUNN 59.1483, 9.6577 200 / 2605
Storgata 207 3912 PORSGRUNN 59.1485, 9.6583 200 / 2606
Storgata 207B 3912 PORSGRUNN 59.1484, 9.6585 200 / 2606
Storgata 208 3912 PORSGRUNN 59.1486, 9.6579 200 / 2607
Storgata 209 3912 PORSGRUNN 59.1486, 9.6584 200 / 2608
Storgata 210 3912 PORSGRUNN 59.1487, 9.6580 200 / 2609
Storgata 211 3912 PORSGRUNN 59.1488, 9.6585 200 / 2610
Storgata 212 3912 PORSGRUNN 59.1489, 9.6581 200 / 2611
Storgata 213 3912 PORSGRUNN 59.1489, 9.6590 200 / 3875
Storgata 214 3912 PORSGRUNN 59.1490, 9.6583 200 / 2612
Storgata 214B 3912 PORSGRUNN 59.1492, 9.6578 200 / 4188
Storgata 215 3912 PORSGRUNN 59.1491, 9.6592 200 / 2613
Storgata 216 3912 PORSGRUNN 59.1493, 9.6586 200 / 2614
Storgata 217 3912 PORSGRUNN 59.1494, 9.6594 200 / 2615
Storgata 217B 3912 PORSGRUNN 59.1495, 9.6596 200 / 2615
Storgata 218 3912 PORSGRUNN 59.1496, 9.6588 200 / 2616
Storgata 218B 3912 PORSGRUNN 59.1496, 9.6584 200 / 2616
Storgata 219 3912 PORSGRUNN 59.1496, 9.6592 200 / 2617
Storgata 221 3912 PORSGRUNN 59.1501, 9.6597 200 / 3640
Storgata 222 3912 PORSGRUNN 59.1499, 9.6592 200 / 2619
Storgata 223 3912 PORSGRUNN 59.1501, 9.6599 200 / 2620
Storgata 224 3912 PORSGRUNN 59.1504, 9.6595 200 / 2621
Storgata 225 3912 PORSGRUNN 59.1500, 9.6603 200 / 2622
Storgata 226 3912 PORSGRUNN 59.1505, 9.6595 200 / 2623
Storgata 227 3912 PORSGRUNN 59.1502, 9.6608 200 / 2631
Storgata 228 3912 PORSGRUNN 59.1506, 9.6596 200 / 2627
Storgata 229 3912 PORSGRUNN 59.1503, 9.6605 200 / 2631
Storgata 230 3912 PORSGRUNN 59.1509, 9.6597 200 / 2630
Storgata 231 3912 PORSGRUNN 59.1502, 9.6604 200 / 2631
Storgata 232 3912 PORSGRUNN 59.1511, 9.6598 200 / 2632
Storgata 233 3912 PORSGRUNN 59.1503, 9.6599 200 / 2633
Storgata 234 3912 PORSGRUNN 59.1512, 9.6597 200 / 2635
Storgata 235 3912 PORSGRUNN 59.1506, 9.6601 200 / 2636
Storgata 236 3912 PORSGRUNN 59.1513, 9.6597 200 / 2637
Storgata 237 3912 PORSGRUNN 59.1507, 9.6600 200 / 2638
Storgata 240B 3912 PORSGRUNN 59.1521, 9.6586 200 / 2641
Storgata 241 3912 PORSGRUNN 59.1509, 9.6601 200 / 2642
Storgata 242 3912 PORSGRUNN 59.1523, 9.6589 200 / 2643
Storgata 244 3912 PORSGRUNN 59.1524, 9.6588 200 / 2643
Storgata 259 3912 PORSGRUNN 59.1532, 9.6587 200 / 2660
Storgata 261 3912 PORSGRUNN 59.1535, 9.6585 200 / 2662
Storgata 263 3912 PORSGRUNN 59.1537, 9.6586 200 / 2663
Storgata 267 3912 PORSGRUNN 59.1538, 9.6583 200 / 2665
Storgata 267B 3912 PORSGRUNN 59.1541, 9.6586 200 / 2666
Storgata 269 3912 PORSGRUNN 59.1541, 9.6581 373 / 27
Storgata 271 3912 PORSGRUNN 59.1543, 9.6581 373 / 63
Storgata 273 3912 PORSGRUNN 59.1545, 9.6579 373 / 64
Storgata 274A 3912 PORSGRUNN 59.1545, 9.6572 374 / 109
Storgata 274B 3912 PORSGRUNN 59.1544, 9.6571 374 / 109
Storgata 276 3912 PORSGRUNN 59.1548, 9.6571 374 / 127
Storgata 278 3912 PORSGRUNN 59.1550, 9.6570 374 / 124
Storgata 280 3912 PORSGRUNN 59.1552, 9.6569 374 / 123
Storgata 281 3912 PORSGRUNN 59.1554, 9.6574 373 / 144
Storgata 285 3912 PORSGRUNN 59.1560, 9.6571 374 / 142

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken