Gartnerløkka 22
3913 PORSGRUNN

Gartnerløkka 22, 3913 PORSGRUNN er ei adresse i Porsgrunn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gartnerløkka 22, 3913 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3913 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 377 / 5 i 0805 Porsgrunn
  • Grunnkrins: 1008 HOVENGA ØST
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Gartnerløkka

Gartnerløkka er ein veg i Porsgrunn kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gartnerløkka 1 3913 PORSGRUNN 59.1459, 9.6681 377 / 5
Gartnerløkka 2 3913 PORSGRUNN 59.1457, 9.6688 377 / 5
Gartnerløkka 3 3913 PORSGRUNN 59.1458, 9.6682 377 / 5
Gartnerløkka 4 3913 PORSGRUNN 59.1457, 9.6688 377 / 5
Gartnerløkka 5 3913 PORSGRUNN 59.1457, 9.6683 377 / 5
Gartnerløkka 6 3913 PORSGRUNN 59.1456, 9.6689 377 / 5
Gartnerløkka 7 3913 PORSGRUNN 59.1456, 9.6683 377 / 5
Gartnerløkka 8 3913 PORSGRUNN 59.1456, 9.6689 377 / 5
Gartnerløkka 9 3913 PORSGRUNN 59.1456, 9.6676 377 / 5
Gartnerløkka 10 3913 PORSGRUNN 59.1455, 9.6690 377 / 5
Gartnerløkka 11 3913 PORSGRUNN 59.1455, 9.6676 377 / 5
Gartnerløkka 12 3913 PORSGRUNN 59.1455, 9.6690 377 / 5
Gartnerløkka 13 3913 PORSGRUNN 59.1453, 9.6677 377 / 5
Gartnerløkka 14 3913 PORSGRUNN 59.1454, 9.6689 377 / 5
Gartnerløkka 15 3913 PORSGRUNN 59.1454, 9.6684 377 / 5
Gartnerløkka 16 3913 PORSGRUNN 59.1454, 9.6690 377 / 5
Gartnerløkka 17 3913 PORSGRUNN 59.1453, 9.6685 377 / 5
Gartnerløkka 18 3913 PORSGRUNN 59.1453, 9.6690 377 / 5
Gartnerløkka 19 3913 PORSGRUNN 59.1452, 9.6685 377 / 5
Gartnerløkka 20 3913 PORSGRUNN 59.1453, 9.6690 377 / 5
Gartnerløkka 21 3913 PORSGRUNN 59.1451, 9.6685 377 / 5
Gartnerløkka 22 3913 PORSGRUNN 59.1452, 9.6690 377 / 5
Gartnerløkka 23 3913 PORSGRUNN 59.1450, 9.6680 377 / 5
Gartnerløkka 24 3913 PORSGRUNN 59.1452, 9.6690 377 / 5
Gartnerløkka 25 3913 PORSGRUNN 59.1451, 9.6679 377 / 5
Gartnerløkka 27 3913 PORSGRUNN 59.1452, 9.6679 377 / 5
Gartnerløkka 29 3913 PORSGRUNN 59.1453, 9.6678 377 / 5
Gartnerløkka 30 3913 PORSGRUNN 59.1451, 9.6692 377 / 198

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken