Damgata 2B
3936 PORSGRUNN

Damgata 2B, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Damgata 2B, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 56 / 87 i 0805
  • Grunnkrins: 503 HERØYA SØR
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Damgata

Damgata er ei gate i Porsgrunn kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Damgata 1 3936 PORSGRUNN 59.1090, 9.6467 56 / 348
Damgata 2A 3936 PORSGRUNN 59.1093, 9.6465 56 / 87
Damgata 2B 3936 PORSGRUNN 59.1093, 9.6465 56 / 87
Damgata 3 3936 PORSGRUNN 59.1091, 9.6472 56 / 188
Damgata 4 3936 PORSGRUNN 59.1094, 9.6470 56 / 195
Damgata 5 3936 PORSGRUNN 59.1095, 9.6482 56 / 79
Damgata 6A 3936 PORSGRUNN 59.1098, 9.6482 56 / 76
Damgata 6B 3936 PORSGRUNN 59.1100, 9.6484 56 / 76
Damgata 7 3936 PORSGRUNN 59.1095, 9.6490 56 / 83
Damgata 8 3936 PORSGRUNN 59.1100, 9.6487 56 / 134
Damgata 9 3936 PORSGRUNN 59.1097, 9.6493 56 / 77
Damgata 10 3936 PORSGRUNN 59.1101, 9.6492 56 / 60
Damgata 11 3936 PORSGRUNN 59.1098, 9.6497 56 / 91
Damgata 12 3936 PORSGRUNN 59.1101, 9.6498 56 / 84
Damgata 13 3936 PORSGRUNN 59.1098, 9.6501 56 / 86
Damgata 14 3936 PORSGRUNN 59.1100, 9.6502 56 / 82

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken