Fridtjof Nansens gate 32A
3933 PORSGRUNN

Fridtjof Nansens gate 32A, 3933 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fridtjof Nansens gate 32A, 3933 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3933 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 579 i 0805
  • Grunnkrins: 803 SUNDJORDET SØR
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien
AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken