Serine Jeremiassens gate 4A
3921 PORSGRUNN

Serine Jeremiassens gate 4A, 3921 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Serine Jeremiassens gate 4A, 3921 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3921 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1168 i 0805
  • Grunnkrins: 811 PORSGRUNN SENTRUM ØST
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Serine Jeremiassens gate

Serine Jeremiassens gate er ei gate i Porsgrunn kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 6.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Serine Jeremiassens gate 4A 3921 PORSGRUNN 59.1385, 9.6499 200 / 1168
Serine Jeremiassens gate 4B 3921 PORSGRUNN 59.1385, 9.6501 200 / 1168
Serine Jeremiassens gate 6 3921 PORSGRUNN 59.1386, 9.6503 200 / 1168

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken