Kjørholtvegen vestre 15
3940 PORSGRUNN

Kjørholtvegen vestre 15, 3940 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjørholtvegen vestre 15, 3940 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3940 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 24 i 0805
  • Grunnkrins: 301 ÅS-STRANDA-KJØRHOLT
  • Valkrins: 8 HEISTAD
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad:

Kjørholtvegen vestre

Kjørholtvegen vestre er ein veg i Porsgrunn kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjørholtvegen vestre 7 3940 PORSGRUNN 59.0764, 9.6542 73 / 19
Kjørholtvegen vestre 9 3940 PORSGRUNN 59.0758, 9.6538 73 / 9
Kjørholtvegen vestre 15 3940 PORSGRUNN 59.0750, 9.6485 73 / 24
Kjørholtvegen vestre 29 3940 PORSGRUNN 59.0719, 9.6589 73 / 1
Kjørholtvegen vestre 31 3940 PORSGRUNN 59.0706, 9.6571 73 / 21
Kjørholtvegen vestre 33 3940 PORSGRUNN 59.0704, 9.6564 73 / 12
Kjørholtvegen vestre 35 3940 PORSGRUNN 59.0702, 9.6573 73 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken