Høyåsvegen 8
3919 PORSGRUNN

Høyåsvegen 8, 3919 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høyåsvegen 8, 3919 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3919 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 4027 i 0805
  • Grunnkrins: 1105 MOLDHAUGEN
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Høyåsvegen

Høyåsvegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høyåsvegen 1 3919 PORSGRUNN 59.1443, 9.6450 200 / 1132
Høyåsvegen 2 3919 PORSGRUNN 59.1445, 9.6449 200 / 1133
Høyåsvegen 4 3919 PORSGRUNN 59.1448, 9.6450 200 / 4027
Høyåsvegen 6 3919 PORSGRUNN 59.1448, 9.6450 200 / 4027
Høyåsvegen 8 3919 PORSGRUNN 59.1448, 9.6448 200 / 4027

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken