Grønstensgate 16
3919 PORSGRUNN

Grønstensgate 16, 3919 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grønstensgate 16, 3919 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3919 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 123 / 745 i 0805
  • Grunnkrins: 1104 SENTRUM NORD
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Grønstensgate

Grønstensgate er ei gate i Porsgrunn kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grønstensgate 1 3919 PORSGRUNN 59.1460, 9.6382 200 / 926
Grønstensgate 2 3919 PORSGRUNN 59.1450, 9.6386 200 / 928
Grønstensgate 4 3919 PORSGRUNN 59.1449, 9.6384 200 / 929
Grønstensgate 4B 3919 PORSGRUNN 59.1449, 9.6383 200 / 930
Grønstensgate 6 3919 PORSGRUNN 59.1449, 9.6380 200 / 931
Grønstensgate 8 3919 PORSGRUNN 59.1449, 9.6375 200 / 933
Grønstensgate 12 3919 PORSGRUNN 59.1451, 9.6366 200 / 934
Grønstensgate 14 3919 PORSGRUNN 59.1453, 9.6362 200 / 935
Grønstensgate 16 3919 PORSGRUNN 59.1455, 9.6349 123 / 745
Grønstensgate 18 3919 PORSGRUNN 59.1462, 9.6346 123 / 743
Grønstensgate 21 3919 PORSGRUNN 59.1462, 9.6360 123 / 235
Grønstensgate 23 3919 PORSGRUNN 59.1463, 9.6366 123 / 179

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken