Knarrdalsgate 13
3920 PORSGRUNN

Knarrdalsgate 13, 3920 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knarrdalsgate 13, 3920 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3920 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1461 i 0805
  • Grunnkrins: 1109 KNARDALSTRAND
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Knarrdalsgate

Knarrdalsgate er ei gate i Porsgrunn kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 25.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knarrdalsgate 6 3920 PORSGRUNN 59.1335, 9.6219 400 / 1
Knarrdalsgate 8 3920 PORSGRUNN 59.1336, 9.6214 200 / 1456
Knarrdalsgate 9 3920 PORSGRUNN 59.1337, 9.6224 200 / 1457
Knarrdalsgate 12 3920 PORSGRUNN 59.1339, 9.6211 200 / 1460
Knarrdalsgate 13 3920 PORSGRUNN 59.1340, 9.6212 200 / 1461
Knarrdalsgate 14 3920 PORSGRUNN 59.1340, 9.6208 200 / 1463
Knarrdalsgate 15 3920 PORSGRUNN 59.1342, 9.6213 200 / 1464
Knarrdalsgate 16 3920 PORSGRUNN 59.1342, 9.6205 200 / 1466
Knarrdalsgate 16B 3920 PORSGRUNN 59.1341, 9.6203 200 / 1466
Knarrdalsgate 17 3920 PORSGRUNN 59.1342, 9.6208 200 / 1469
Knarrdalsgate 19 3920 PORSGRUNN 59.1343, 9.6210 200 / 1470
Knarrdalsgate 21 3920 PORSGRUNN 59.1344, 9.6207 200 / 1471
Knarrdalsgate 22 3920 PORSGRUNN 59.1343, 9.6200 200 / 1472
Knarrdalsgate 23 3920 PORSGRUNN 59.1343, 9.6204 200 / 1473
Knarrdalsgate 25 3920 PORSGRUNN 59.1345, 9.6204 200 / 1474

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken