Kr. Birkelands gate 5A
3936 PORSGRUNN

Kr. Birkelands gate 5A, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kr. Birkelands gate 5A, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 55 / 28 i 0805
  • Grunnkrins: 502 KLEVSTRAND
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Kr. Birkelands gate

Kr. Birkelands gate er ei gate i Porsgrunn kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 25.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kr. Birkelands gate 2 3936 PORSGRUNN 59.1140, 9.6473 56 / 379
Kr. Birkelands gate 4 3936 PORSGRUNN 59.1139, 9.6474 56 / 327
Kr. Birkelands gate 5A 3936 PORSGRUNN 59.1131, 9.6476 55 / 28
Kr. Birkelands gate 5B 3936 PORSGRUNN 59.1132, 9.6478 55 / 28
Kr. Birkelands gate 6 3936 PORSGRUNN 59.1138, 9.6476 55 / 23
Kr. Birkelands gate 12 3936 PORSGRUNN 59.1122, 9.6499 55 / 44
Kr. Birkelands gate 14 3936 PORSGRUNN 59.1120, 9.6502 55 / 45
Kr. Birkelands gate 18 3936 PORSGRUNN 59.1118, 9.6508 55 / 329
Kr. Birkelands gate 20 3936 PORSGRUNN 59.1115, 9.6507 56 / 362
Kr. Birkelands gate 22 3936 PORSGRUNN 59.1114, 9.6508 56 / 361
Kr. Birkelands gate 25 3936 PORSGRUNN 59.1109, 9.6505 55 / 360

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken