Friisebrygga 2
3921 PORSGRUNN

Friisebrygga 2, 3921 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Friisebrygga 2, 3921 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3921 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 4040 i 0805
  • Grunnkrins: 808 KIRKEHAUGEN
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Friisebrygga

Friisebrygga er ein veg i Porsgrunn kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Friisebrygga 2 3921 PORSGRUNN 59.1396, 9.6468 200 / 4040
Friisebrygga 3 3921 PORSGRUNN 59.1391, 9.6483 200 / 2500
Friisebrygga 4 3921 PORSGRUNN 59.1396, 9.6475 200 / 4040
Friisebrygga 5 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6487 200 / 619
Friisebrygga 6 3921 PORSGRUNN 59.1396, 9.6478 200 / 4050
Friisebrygga 8 3921 PORSGRUNN 59.1395, 9.6485 200 / 4050
Friisebrygga 11 3921 PORSGRUNN 59.1397, 9.6492 200 / 4166
Friisebrygga 13 3921 PORSGRUNN 59.1398, 9.6490 200 / 4166
Friisebrygga 15 3921 PORSGRUNN 59.1399, 9.6488 200 / 4166
Friisebrygga 17 3921 PORSGRUNN 59.1399, 9.6487 200 / 4166
Friisebrygga 19 3921 PORSGRUNN 59.1400, 9.6483 200 / 4166
Friisebrygga 21 3921 PORSGRUNN 59.1401, 9.6479 200 / 4166
Friisebrygga 23 3921 PORSGRUNN 59.1401, 9.6476 200 / 4166

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken