Frednesøya 23
3933 PORSGRUNN

Frednesøya 23, 3933 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Frednesøya 23, 3933 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3933 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 4051 i 0805
  • Grunnkrins: 801 ROLIGHETEN-FREDNES
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Frednesøya

Frednesøya er ein veg i Porsgrunn kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Frednesøya 8 3933 PORSGRUNN 59.1348, 9.6344 200 / 539
Frednesøya 11 3933 PORSGRUNN 59.1356, 9.6350 200 / 4009
Frednesøya 13A 3933 PORSGRUNN 59.1353, 9.6346 200 / 4008
Frednesøya 13B 3933 PORSGRUNN 59.1352, 9.6344 200 / 4008
Frednesøya 13C 3933 PORSGRUNN 59.1351, 9.6342 200 / 4008
Frednesøya 13D 3933 PORSGRUNN 59.1351, 9.6338 200 / 4008
Frednesøya 21 3933 PORSGRUNN 59.1343, 9.6322 200 / 4007
Frednesøya 23 3933 PORSGRUNN 59.1338, 9.6311 200 / 4051

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken