Grønlivegen 21B
3922 PORSGRUNN

Grønlivegen 21B, 3922 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grønlivegen 21B, 3922 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3922 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 901 i 0805
  • Grunnkrins: 806 JØNHOLT
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Grønlivegen

Grønlivegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 60 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 52.

Adressene i Grønlivegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grønlivegen 5 3922 PORSGRUNN 59.1343, 9.6466 200 / 873
Grønlivegen 7 3922 PORSGRUNN 59.1342, 9.6468 200 / 874
Grønlivegen 9 3922 PORSGRUNN 59.1340, 9.6471 200 / 875
Grønlivegen 11 3922 PORSGRUNN 59.1336, 9.6476 200 / 879
Grønlivegen 11B 3922 PORSGRUNN 59.1338, 9.6475 200 / 880
Grønlivegen 11C 3922 PORSGRUNN 59.1339, 9.6473 200 / 881
Grønlivegen 12A 3922 PORSGRUNN 59.1338, 9.6483 200 / 882
Grønlivegen 12B 3922 PORSGRUNN 59.1338, 9.6485 200 / 882
Grønlivegen 12C 3922 PORSGRUNN 59.1337, 9.6487 200 / 882
Grønlivegen 12D 3922 PORSGRUNN 59.1337, 9.6489 200 / 882
Grønlivegen 12E 3922 PORSGRUNN 59.1334, 9.6488 200 / 883
Grønlivegen 12F 3922 PORSGRUNN 59.1334, 9.6490 200 / 883
Grønlivegen 12G 3922 PORSGRUNN 59.1334, 9.6492 200 / 883
Grønlivegen 13 3922 PORSGRUNN 59.1333, 9.6478 200 / 885
Grønlivegen 13B 3922 PORSGRUNN 59.1330, 9.6481 200 / 886
Grønlivegen 13C 3922 PORSGRUNN 59.1329, 9.6476 200 / 887
Grønlivegen 14 3922 PORSGRUNN 59.1331, 9.6485 200 / 888
Grønlivegen 14B 3922 PORSGRUNN 59.1333, 9.6484 200 / 3668
Grønlivegen 14C 3922 PORSGRUNN 59.1334, 9.6483 200 / 3667
Grønlivegen 14D 3922 PORSGRUNN 59.1336, 9.6480 200 / 889
Grønlivegen 15 3922 PORSGRUNN 59.1327, 9.6482 200 / 890
Grønlivegen 15B 3922 PORSGRUNN 59.1325, 9.6478 200 / 891
Grønlivegen 16 3922 PORSGRUNN 59.1329, 9.6487 200 / 892
Grønlivegen 17A 3922 PORSGRUNN 59.1325, 9.6485 200 / 894
Grønlivegen 17B 3922 PORSGRUNN 59.1324, 9.6488 200 / 895
Grønlivegen 17C 3922 PORSGRUNN 59.1322, 9.6492 200 / 896
Grønlivegen 17D 3922 PORSGRUNN 59.1322, 9.6492 200 / 896
Grønlivegen 18A 3922 PORSGRUNN 59.1331, 9.6489 200 / 897
Grønlivegen 18B 3922 PORSGRUNN 59.1330, 9.6490 200 / 897
Grønlivegen 18C 3922 PORSGRUNN 59.1329, 9.6491 200 / 897
Grønlivegen 19 3922 PORSGRUNN 59.1321, 9.6496 200 / 898
Grønlivegen 20A 3922 PORSGRUNN 59.1326, 9.6494 200 / 899
Grønlivegen 20B 3922 PORSGRUNN 59.1325, 9.6496 200 / 899
Grønlivegen 20C 3922 PORSGRUNN 59.1324, 9.6497 200 / 899
Grønlivegen 21A 3922 PORSGRUNN 59.1318, 9.6497 200 / 901
Grønlivegen 21B 3922 PORSGRUNN 59.1317, 9.6499 200 / 901
Grønlivegen 23 3922 PORSGRUNN 59.1316, 9.6489 200 / 903
Grønlivegen 23B 3922 PORSGRUNN 59.1315, 9.6500 200 / 904
Grønlivegen 23C 3922 PORSGRUNN 59.1313, 9.6495 200 / 905
Grønlivegen 30 3924 PORSGRUNN 59.1308, 9.6507 200 / 910
Grønlivegen 32 3924 PORSGRUNN 59.1307, 9.6507 200 / 911
Grønlivegen 34 3924 PORSGRUNN 59.1306, 9.6505 200 / 912
Grønlivegen 36 3924 PORSGRUNN 59.1303, 9.6507 46 / 815
Grønlivegen 37 3924 PORSGRUNN 59.1303, 9.6502 46 / 1077
Grønlivegen 38 3924 PORSGRUNN 59.1302, 9.6509 46 / 75
Grønlivegen 39 3924 PORSGRUNN 59.1300, 9.6498 46 / 41
Grønlivegen 39B 3924 PORSGRUNN 59.1301, 9.6502 46 / 1393
Grønlivegen 40 3924 PORSGRUNN 59.1300, 9.6510 46 / 977
Grønlivegen 41 3924 PORSGRUNN 59.1298, 9.6503 46 / 741
Grønlivegen 43 3924 PORSGRUNN 59.1295, 9.6502 46 / 59
Grønlivegen 44 3924 PORSGRUNN 59.1292, 9.6512 46 / 1162
Grønlivegen 45 3924 PORSGRUNN 59.1292, 9.6504 46 / 1407
Grønlivegen 46 3924 PORSGRUNN 59.1291, 9.6516 46 / 93
Grønlivegen 47 3924 PORSGRUNN 59.1290, 9.6502 46 / 1240
Grønlivegen 48 3924 PORSGRUNN 59.1287, 9.6513 46 / 246
Grønlivegen 48B 3924 PORSGRUNN 59.1289, 9.6519 46 / 1305
Grønlivegen 49 3924 PORSGRUNN 59.1287, 9.6504 46 / 230
Grønlivegen 50 3924 PORSGRUNN 59.1285, 9.6518 46 / 215
Grønlivegen 51 3924 PORSGRUNN 59.1285, 9.6509 46 / 292
Grønlivegen 52 3924 PORSGRUNN 59.1282, 9.6521 46 / 251

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken