Vemmernvegen 15A
3919 PORSGRUNN

Vemmernvegen 15A, 3919 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vemmernvegen 15A, 3919 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3919 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 3180 i 0805
  • Grunnkrins: 1104 SENTRUM NORD
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Vemmernvegen

Vemmernvegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vemmernvegen 7 3919 PORSGRUNN 59.1452, 9.6423 200 / 3177
Vemmernvegen 12 3919 PORSGRUNN 59.1454, 9.6421 200 / 3178
Vemmernvegen 14 3919 PORSGRUNN 59.1456, 9.6424 200 / 3179
Vemmernvegen 15A 3919 PORSGRUNN 59.1452, 9.6430 200 / 3180
Vemmernvegen 15B 3919 PORSGRUNN 59.1453, 9.6430 200 / 3180
Vemmernvegen 16 3919 PORSGRUNN 59.1456, 9.6426 200 / 3181
Vemmernvegen 17 3919 PORSGRUNN 59.1454, 9.6433 200 / 3182
Vemmernvegen 19 3919 PORSGRUNN 59.1456, 9.6431 200 / 3861
Vemmernvegen 21 3919 PORSGRUNN 59.1459, 9.6430 200 / 3557

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken