Tordenskioldsgate 14A
3921 PORSGRUNN

Tordenskioldsgate 14A, 3921 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tordenskioldsgate 14A, 3921 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3921 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 3007 i 0805
  • Grunnkrins: 808 KIRKEHAUGEN
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Tordenskioldsgate

Tordenskioldsgate er ei gate i Porsgrunn kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 19.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tordenskioldsgate 2 3921 PORSGRUNN 59.1385, 9.6485 200 / 3970
Tordenskioldsgate 2B 3921 PORSGRUNN 59.1385, 9.6482 200 / 2995
Tordenskioldsgate 4 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6475 200 / 2997
Tordenskioldsgate 4B 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6479 200 / 2997
Tordenskioldsgate 6 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6478 200 / 3000
Tordenskioldsgate 7 3921 PORSGRUNN 59.1384, 9.6466 200 / 3001
Tordenskioldsgate 8 3921 PORSGRUNN 59.1381, 9.6470 200 / 3002
Tordenskioldsgate 8B 3921 PORSGRUNN 59.1377, 9.6475 200 / 3289
Tordenskioldsgate 9A 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6461 200 / 3900
Tordenskioldsgate 9B 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6461 200 / 3900
Tordenskioldsgate 9C 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6461 200 / 3900
Tordenskioldsgate 9D 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6461 200 / 3900
Tordenskioldsgate 9E 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6461 200 / 3900
Tordenskioldsgate 9F 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6461 200 / 3900
Tordenskioldsgate 9G 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6461 200 / 3900
Tordenskioldsgate 9H 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6461 200 / 3900
Tordenskioldsgate 11 3921 PORSGRUNN 59.1381, 9.6459 200 / 3004
Tordenskioldsgate 12 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6461 200 / 3005
Tordenskioldsgate 13 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6456 200 / 3006
Tordenskioldsgate 14A 3921 PORSGRUNN 59.1379, 9.6457 200 / 3007
Tordenskioldsgate 14B 3921 PORSGRUNN 59.1378, 9.6457 200 / 3007
Tordenskioldsgate 15 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6453 200 / 3008
Tordenskioldsgate 16 3921 PORSGRUNN 59.1378, 9.6454 200 / 3009
Tordenskioldsgate 17 3921 PORSGRUNN 59.1379, 9.6451 200 / 3010
Tordenskioldsgate 18 3921 PORSGRUNN 59.1376, 9.6449 200 / 3011
Tordenskioldsgate 19 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6449 200 / 3012

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken