Winthersgate 1A
3921 PORSGRUNN

Winthersgate 1A, 3921 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Winthersgate 1A, 3921 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3921 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 3280 i 0805
  • Grunnkrins: 808 KIRKEHAUGEN
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Winthersgate

Winthersgate er ei gate i Porsgrunn kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Winthersgate 1A 3921 PORSGRUNN 59.1382, 9.6456 200 / 3280
Winthersgate 1B 3921 PORSGRUNN 59.1382, 9.6457 200 / 3280
Winthersgate 2 3921 PORSGRUNN 59.1384, 9.6459 200 / 3281
Winthersgate 3 3921 PORSGRUNN 59.1379, 9.6464 200 / 3282
Winthersgate 4 3921 PORSGRUNN 59.1379, 9.6467 200 / 3283
Winthersgate 5 3921 PORSGRUNN 59.1376, 9.6468 200 / 3285
Winthersgate 6 3921 PORSGRUNN 59.1377, 9.6471 200 / 3286
Winthersgate 7 3921 PORSGRUNN 59.1375, 9.6470 200 / 3287
Winthersgate 8 3921 PORSGRUNN 59.1375, 9.6476 200 / 3288
Winthersgate 9 3921 PORSGRUNN 59.1374, 9.6471 200 / 3290
Winthersgate 10 3921 PORSGRUNN 59.1372, 9.6479 200 / 3291
Winthersgate 11 3921 PORSGRUNN 59.1372, 9.6473 200 / 3292

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken