Haraldsgate 10A
3936 PORSGRUNN

Haraldsgate 10A, 3936 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haraldsgate 10A, 3936 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3936 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 56 / 483 i 0805
  • Grunnkrins: 503 HERØYA SØR
  • Valkrins: 9 KLEVSTRAND/HERØYA
  • Kyrkjesogn: 5100703 Eidanger
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Haraldsgate

Haraldsgate er ei gate i Porsgrunn kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haraldsgate 1 3936 PORSGRUNN 59.1095, 9.6461 56 / 199
Haraldsgate 2 3936 PORSGRUNN 59.1099, 9.6464 56 / 208
Haraldsgate 3 3936 PORSGRUNN 59.1096, 9.6467 56 / 479
Haraldsgate 4 3936 PORSGRUNN 59.1100, 9.6469 56 / 335
Haraldsgate 5 3936 PORSGRUNN 59.1098, 9.6471 56 / 189
Haraldsgate 6 3936 PORSGRUNN 59.1101, 9.6473 56 / 201
Haraldsgate 8 3936 PORSGRUNN 59.1103, 9.6479 56 / 265
Haraldsgate 9 3936 PORSGRUNN 59.1101, 9.6480 56 / 212
Haraldsgate 10A 3936 PORSGRUNN 59.1106, 9.6482 56 / 483
Haraldsgate 10B 3936 PORSGRUNN 59.1106, 9.6483 56 / 483
Haraldsgate 11 3936 PORSGRUNN 59.1102, 9.6484 56 / 183
Haraldsgate 12 3936 PORSGRUNN 59.1106, 9.6487 56 / 211
Haraldsgate 13A 3936 PORSGRUNN 59.1102, 9.6487 56 / 190
Haraldsgate 13B 3936 PORSGRUNN 59.1103, 9.6490 56 / 190
Haraldsgate 14 3936 PORSGRUNN 59.1113, 9.6489 56 / 372
Haraldsgate 15 3936 PORSGRUNN 59.1104, 9.6493 56 / 184
Haraldsgate 16 3936 PORSGRUNN 59.1107, 9.6495 56 / 57
Haraldsgate 17 3936 PORSGRUNN 59.1104, 9.6499 56 / 88
Haraldsgate 18 3936 PORSGRUNN 59.1108, 9.6500 56 / 58

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken