Klyvebekkvegen 11
3919 PORSGRUNN

Klyvebekkvegen 11, 3919 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klyvebekkvegen 11, 3919 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3919 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 123 / 750 i 0805
  • Grunnkrins: 1104 SENTRUM NORD
  • Valkrins: 4 VESTSIDEN
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Klyvebekkvegen

Klyvebekkvegen er ein veg i Porsgrunn kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klyvebekkvegen 1 3919 PORSGRUNN 59.1478, 9.6356 123 / 748
Klyvebekkvegen 5 3919 PORSGRUNN 59.1475, 9.6362 123 / 750
Klyvebekkvegen 7 3919 PORSGRUNN 59.1475, 9.6361 123 / 750
Klyvebekkvegen 9 3919 PORSGRUNN 59.1475, 9.6362 123 / 750
Klyvebekkvegen 11 3919 PORSGRUNN 59.1475, 9.6361 123 / 750
Klyvebekkvegen 13 3919 PORSGRUNN 59.1474, 9.6359 123 / 750
Klyvebekkvegen 15 3919 PORSGRUNN 59.1474, 9.6358 123 / 750
Klyvebekkvegen 17 3919 PORSGRUNN 59.1475, 9.6358 123 / 750
Klyvebekkvegen 19 3919 PORSGRUNN 59.1475, 9.6358 123 / 750
Klyvebekkvegen 21 3919 PORSGRUNN 59.1472, 9.6360 123 / 750
Klyvebekkvegen 23 3919 PORSGRUNN 59.1472, 9.6360 123 / 750
Klyvebekkvegen 25 3919 PORSGRUNN 59.1473, 9.6362 123 / 750
Klyvebekkvegen 27 3919 PORSGRUNN 59.1472, 9.6362 123 / 750
Klyvebekkvegen 29 3919 PORSGRUNN 59.1473, 9.6363 123 / 750
Klyvebekkvegen 31 3919 PORSGRUNN 59.1473, 9.6364 123 / 750

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken