Kirkebakken 5
3921 PORSGRUNN

Kirkebakken 5, 3921 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kirkebakken 5, 3921 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3921 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1283 i 0805
  • Grunnkrins: 808 KIRKEHAUGEN
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Kirkebakken

Kirkebakken er ein veg i Porsgrunn kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Adressene i Kirkebakken høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kirkebakken 1 3921 PORSGRUNN 59.1386, 9.6488 200 / 1282
Kirkebakken 3A 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6484 200 / 1283
Kirkebakken 3B 3921 PORSGRUNN 59.1382, 9.6487 200 / 1283
Kirkebakken 5 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6489 200 / 1283
Kirkebakken 6 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6494 200 / 2509
Kirkebakken 7A 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6482 200 / 1283
Kirkebakken 7B 3921 PORSGRUNN 59.1381, 9.6483 200 / 1283
Kirkebakken 7C 3921 PORSGRUNN 59.1380, 9.6482 200 / 1283
Kirkebakken 7D 3921 PORSGRUNN 59.1381, 9.6483 200 / 1283
Kirkebakken 9A 3921 PORSGRUNN 59.1379, 9.6482 200 / 1283
Kirkebakken 9B 3921 PORSGRUNN 59.1378, 9.6483 200 / 1283
Kirkebakken 11 3921 PORSGRUNN 59.1378, 9.6489 200 / 1283
Kirkebakken 13 3921 PORSGRUNN 59.1376, 9.6484 200 / 1289
Kirkebakken 14 3921 PORSGRUNN 59.1373, 9.6490 200 / 1290
Kirkebakken 15 3921 PORSGRUNN 59.1374, 9.6487 200 / 1291
Kirkebakken 16 3922 PORSGRUNN 59.1371, 9.6490 200 / 1292
Kirkebakken 17 3921 PORSGRUNN 59.1372, 9.6484 200 / 1293
Kirkebakken 20 3922 PORSGRUNN 59.1371, 9.6488 200 / 1296
Kirkebakken 22 3922 PORSGRUNN 59.1369, 9.6485 200 / 1298
Kirkebakken 24 3922 PORSGRUNN 59.1368, 9.6484 200 / 1299
Kirkebakken 26 3921 PORSGRUNN 59.1361, 9.6478 200 / 1300

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken