Skomværgata 16
3921 PORSGRUNN

Skomværgata 16, 3921 PORSGRUNN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skomværgata 16, 3921 PORSGRUNN:

  • Postnummer: 3921 PORSGRUNN
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 2246 i 0805
  • Grunnkrins: 808 KIRKEHAUGEN
  • Valkrins: 3 MIDTBYEN/NEDRE BYDEL
  • Kyrkjesogn: 5100901 Porsgrunn
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Skomværgata

Skomværgata er ei gate i Porsgrunn kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skomværgata 1 3921 PORSGRUNN 59.1383, 9.6445 200 / 2474
Skomværgata 2 3921 PORSGRUNN 59.1388, 9.6439 200 / 2245
Skomværgata 3 3921 PORSGRUNN 59.1384, 9.6444 200 / 2474
Skomværgata 4 3921 PORSGRUNN 59.1388, 9.6440 200 / 2245
Skomværgata 5 3921 PORSGRUNN 59.1385, 9.6442 200 / 2474
Skomværgata 6 3921 PORSGRUNN 59.1388, 9.6441 200 / 2245
Skomværgata 7 3921 PORSGRUNN 59.1386, 9.6443 200 / 2474
Skomværgata 8 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6444 200 / 2246
Skomværgata 10 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6445 200 / 2246
Skomværgata 12 3921 PORSGRUNN 59.1390, 9.6447 200 / 2246
Skomværgata 14 3921 PORSGRUNN 59.1391, 9.6449 200 / 2246
Skomværgata 16 3921 PORSGRUNN 59.1392, 9.6451 200 / 2246
Skomværgata 18 3921 PORSGRUNN 59.1392, 9.6452 200 / 2246

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken