Otto Rykkinds vei 6
1349 RYKKINN

Otto Rykkinds vei 6, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Otto Rykkinds vei 6, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 299 i 0219
  • Grunnkrins: 1927 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Otto Rykkinds vei

Otto Rykkinds vei er ein veg i Bærum kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Otto Rykkinds vei 1 1349 RYKKINN 59.9339, 10.4693 76 / 181
Otto Rykkinds vei 2 1349 RYKKINN 59.9339, 10.4683 76 / 180
Otto Rykkinds vei 3 1349 RYKKINN 59.9341, 10.4699 76 / 182
Otto Rykkinds vei 4 1349 RYKKINN 59.9341, 10.4689 76 / 179
Otto Rykkinds vei 5 1349 RYKKINN 59.9339, 10.4700 76 / 205
Otto Rykkinds vei 6 1349 RYKKINN 59.9343, 10.4692 76 / 299
Otto Rykkinds vei 7 1349 RYKKINN 59.9341, 10.4704 76 / 206
Otto Rykkinds vei 10 1349 RYKKINN 59.9343, 10.4703 76 / 200
Otto Rykkinds vei 12 1349 RYKKINN 59.9342, 10.4708 76 / 208
Otto Rykkinds vei 13 1349 RYKKINN 59.9339, 10.4710 93 / 712
Otto Rykkinds vei 14 1349 RYKKINN 59.9341, 10.4715 93 / 714
Otto Rykkinds vei 16 1349 RYKKINN 59.9342, 10.4720 93 / 710
Otto Rykkinds vei 17 1349 RYKKINN 59.9339, 10.4723 93 / 715

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken