Svilosvegen 1262
2890 ETNEDAL

Svilosvegen 1262, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svilosvegen 1262, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 124 / 24 i 0541
  • Grunnkrins: 106 SVILOSEN
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Svilosvegen

Svilosvegen er ein veg i Etnedal kommune med 72 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 1356.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svilosvegen 1 2890 ETNEDAL 60.9300, 9.6364 118 / 134
Svilosvegen 11 2890 ETNEDAL 60.9309, 9.6364 118 / 92
Svilosvegen 57 2890 ETNEDAL 60.9324, 9.6371 118 / 25
Svilosvegen 140 2890 ETNEDAL 60.9337, 9.6410 118 / 17
Svilosvegen 164 2890 ETNEDAL 60.9359, 9.6411 118 / 12
Svilosvegen 174 2890 ETNEDAL 60.9368, 9.6407 118 / 6
Svilosvegen 194 2890 ETNEDAL 60.9385, 9.6408 118 / 142
Svilosvegen 206 2890 ETNEDAL 60.9395, 9.6405 118 / 7
Svilosvegen 216 2890 ETNEDAL 60.9406, 9.6404 118 / 36
Svilosvegen 224 2890 ETNEDAL 60.9425, 9.6398 118 / 4
Svilosvegen 226 2890 ETNEDAL 60.9440, 9.6363 117 / 15
Svilosvegen 386 2890 ETNEDAL 60.9452, 9.6491 117 / 41
Svilosvegen 449 2890 ETNEDAL 60.9441, 9.6605 118 / 9
Svilosvegen 501 2890 ETNEDAL 60.9450, 9.6690 118 / 75
Svilosvegen 507 2890 ETNEDAL 60.9456, 9.6701 118 / 44
Svilosvegen 508 2890 ETNEDAL 60.9493, 9.6775 117 / 42
Svilosvegen 526 2890 ETNEDAL 60.9466, 9.6750 118 / 29
Svilosvegen 531 2890 ETNEDAL 60.9457, 9.6748 118 / 57
Svilosvegen 534 2890 ETNEDAL 60.9472, 9.6750 118 / 52
Svilosvegen 537 2890 ETNEDAL 60.9461, 9.6765 118 / 50
Svilosvegen 577 2890 ETNEDAL 60.9478, 9.6819 118 / 12
Svilosvegen 607 2890 ETNEDAL 60.9482, 9.6876 118 / 89
Svilosvegen 610 2890 ETNEDAL 60.9494, 9.6880 118 / 62
Svilosvegen 611 2890 ETNEDAL 60.9483, 9.6901 118 / 79
Svilosvegen 613 2890 ETNEDAL 60.9480, 9.6913 118 / 103
Svilosvegen 615 2890 ETNEDAL 60.9486, 9.6928 118 / 78
Svilosvegen 662 2890 ETNEDAL 60.9501, 9.6975 118 / 65
Svilosvegen 670 2890 ETNEDAL 60.9503, 9.6982 118 / 80
Svilosvegen 680 2890 ETNEDAL 60.9508, 9.6980 118 / 30
Svilosvegen 684 2890 ETNEDAL 60.9515, 9.6976 118 / 64
Svilosvegen 688 2890 ETNEDAL 60.9510, 9.6895 118 / 34
Svilosvegen 692 2890 ETNEDAL 60.9517, 9.6912 118 / 31
Svilosvegen 700 2890 ETNEDAL 60.9527, 9.6969 118 / 58
Svilosvegen 702 2890 ETNEDAL 60.9528, 9.6977 118 / 59
Svilosvegen 703 2890 ETNEDAL 60.9524, 9.7101 120 / 66
Svilosvegen 794 2890 ETNEDAL 60.9597, 9.6967 117 / 44
Svilosvegen 795 2890 ETNEDAL 60.9599, 9.7031 118 / 51
Svilosvegen 796 2890 ETNEDAL 60.9593, 9.6947 117 / 45
Svilosvegen 800 2890 ETNEDAL 60.9621, 9.6994 117 / 36
Svilosvegen 802 2890 ETNEDAL 60.9611, 9.7003 117 / 37
Svilosvegen 849 2890 ETNEDAL 60.9593, 9.7111 118 / 24
Svilosvegen 859 2890 ETNEDAL 60.9612, 9.7128 118 / 26
Svilosvegen 865 2890 ETNEDAL 60.9579, 9.7203 120 / 63
Svilosvegen 878 2890 ETNEDAL 60.9624, 9.7146 118 / 16
Svilosvegen 879 2890 ETNEDAL 60.9610, 9.7167 118 / 42
Svilosvegen 880 2890 ETNEDAL 60.9627, 9.7159 118 / 46
Svilosvegen 892 2890 ETNEDAL 60.9625, 9.7172 118 / 45
Svilosvegen 902 2890 ETNEDAL 60.9629, 9.7172 118 / 37
Svilosvegen 1051 2890 ETNEDAL 60.9735, 9.7295 117 / 1
Svilosvegen 1056 2890 ETNEDAL 60.9798, 9.7175 116 / 57
Svilosvegen 1058 2890 ETNEDAL 60.9804, 9.7157 116 / 36
Svilosvegen 1060 2890 ETNEDAL 60.9796, 9.7134 116 / 23
Svilosvegen 1062 2890 ETNEDAL 60.9827, 9.7141 116 / 44
Svilosvegen 1064 2890 ETNEDAL 60.9839, 9.7103 116 / 28
Svilosvegen 1066 2890 ETNEDAL 60.9836, 9.7137 116 / 7
Svilosvegen 1068 2890 ETNEDAL 60.9822, 9.7168 116 / 40
Svilosvegen 1072 2890 ETNEDAL 60.9759, 9.7285 117 / 1
Svilosvegen 1083 2890 ETNEDAL 60.9752, 9.7306 117 / 47
Svilosvegen 1197 2890 ETNEDAL 60.9823, 9.7456 118 / 22
Svilosvegen 1225 2890 ETNEDAL 60.9828, 9.7498 118 / 18
Svilosvegen 1262 2890 ETNEDAL 60.9823, 9.7585 124 / 24
Svilosvegen 1264 2890 ETNEDAL 60.9823, 9.7579 124 / 22
Svilosvegen 1284 2890 ETNEDAL 60.9819, 9.7609 124 / 11
Svilosvegen 1286 2890 ETNEDAL 60.9817, 9.7625 124 / 15
Svilosvegen 1302 2890 ETNEDAL 60.9807, 9.7633 124 / 6
Svilosvegen 1304 2890 ETNEDAL 60.9808, 9.7655 124 / 20
Svilosvegen 1306 2890 ETNEDAL 60.9801, 9.7651 124 / 14
Svilosvegen 1330 2890 ETNEDAL 60.9802, 9.7667 123 / 28
Svilosvegen 1334 2890 ETNEDAL 60.9799, 9.7680 123 / 35
Svilosvegen 1341 2890 ETNEDAL 60.9792, 9.7692 123 / 33
Svilosvegen 1353 2890 ETNEDAL 60.9793, 9.7718 123 / 2
Svilosvegen 1356 2890 ETNEDAL 60.9811, 9.7724 123 / 32

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken