Juvavegen 197
2890 ETNEDAL

Juvavegen 197, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Juvavegen 197, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 121 / 1 i 0541
  • Grunnkrins: 106 SVILOSEN
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Juvavegen

Juvavegen er ein veg i Etnedal kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 197.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Juvavegen 3 2890 ETNEDAL 60.9610, 9.7196 118 / 48
Juvavegen 4 2890 ETNEDAL 60.9626, 9.7201 118 / 67
Juvavegen 6 2890 ETNEDAL 60.9625, 9.7209 118 / 66
Juvavegen 52 2890 ETNEDAL 60.9628, 9.7291 120 / 313
Juvavegen 55 2890 ETNEDAL 60.9611, 9.7282 120 / 174
Juvavegen 56 2890 ETNEDAL 60.9624, 9.7287 120 / 153
Juvavegen 88 2890 ETNEDAL 60.9640, 9.7339 120 / 171
Juvavegen 176 2890 ETNEDAL 60.9656, 9.7600 121 / 9
Juvavegen 196 2890 ETNEDAL 60.9660, 9.7524 121 / 1
Juvavegen 197 2890 ETNEDAL 60.9656, 9.7523 121 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken