Øyevegen 332
2977 ØYE

Øyevegen 332, 2977 ØYE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øyevegen 332, 2977 ØYE:

  • Postnummer: 2977 ØYE
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 5 i 0545
  • Grunnkrins: 111 NEDRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Øyevegen

Øyevegen er ein veg i Vang kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 10 til 334.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øyevegen 10 2977 ØYE 61.1618, 8.4191 13 / 5
Øyevegen 12 2977 ØYE 61.1619, 8.4184 13 / 5
Øyevegen 33 2977 ØYE 61.1626, 8.4149 12 / 8
Øyevegen 60 2977 ØYE 61.1631, 8.4095 15 / 6
Øyevegen 88 2977 ØYE 61.1645, 8.4058 15 / 2
Øyevegen 90 2977 ØYE 61.1647, 8.4057 15 / 2
Øyevegen 91 2977 ØYE 61.1651, 8.4056 12 / 6
Øyevegen 110 2977 ØYE 61.1659, 8.4013 13 / 2
Øyevegen 111 2977 ØYE 61.1662, 8.4037 15 / 8
Øyevegen 112 2977 ØYE 61.1661, 8.4006 13 / 2
Øyevegen 114 2977 ØYE 61.1656, 8.3992 13 / 6
Øyevegen 121 2977 ØYE 61.1666, 8.4024 15 / 1
Øyevegen 125 2977 ØYE 61.1673, 8.4013 14 / 3
Øyevegen 127 2977 ØYE 61.1672, 8.4009 14 / 3
Øyevegen 128 2977 ØYE 61.1672, 8.4005 14 / 3
Øyevegen 130 2977 ØYE 61.1671, 8.3993 15 / 7
Øyevegen 135 2977 ØYE 61.1679, 8.4000 14 / 24
Øyevegen 140 2977 ØYE 61.1677, 8.3992 14 / 26
Øyevegen 150 2977 ØYE 61.1683, 8.3974 13 / 7
Øyevegen 160 2977 ØYE 61.1687, 8.3960 13 / 12
Øyevegen 161 2977 ØYE 61.1692, 8.3968 14 / 1
Øyevegen 163 2977 ØYE 61.1690, 8.3969 14 / 1
Øyevegen 165 2977 ØYE 61.1692, 8.3961 14 / 7
Øyevegen 169 2977 ØYE 61.1695, 8.3953 13 / 3
Øyevegen 170 2977 ØYE 61.1695, 8.3942 13 / 1
Øyevegen 172 2977 ØYE 61.1696, 8.3932 13 / 1
Øyevegen 174 2977 ØYE 61.1694, 8.3936 13 / 1
Øyevegen 176 2977 ØYE 61.1693, 8.3940 13 / 1
Øyevegen 190 2977 ØYE 61.1701, 8.3915 12 / 2
Øyevegen 205 2977 ØYE 61.1716, 8.3903 12 / 13
Øyevegen 215 2977 ØYE 61.1722, 8.3893 12 / 1
Øyevegen 220 2977 ØYE 61.1727, 8.3879 12 / 10
Øyevegen 230 2977 ØYE 61.1736, 8.3878 11 / 1
Øyevegen 280 2977 ØYE 61.1777, 8.3866 11 / 2
Øyevegen 282 2977 ØYE 61.1779, 8.3872 11 / 4
Øyevegen 305 2977 ØYE 61.1789, 8.3906 11 / 8
Øyevegen 310 2977 ØYE 61.1792, 8.3901 11 / 5
Øyevegen 320 2977 ØYE 61.1802, 8.3895 11 / 10
Øyevegen 330 2977 ØYE 61.1810, 8.3903 16 / 5
Øyevegen 332 2977 ØYE 61.1811, 8.3903 16 / 5
Øyevegen 334 2977 ØYE 61.1811, 8.3895 16 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken