Hensåsvegen 251
2975 VANG I VALDRES

Hensåsvegen 251, 2975 VANG I VALDRES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hensåsvegen 251, 2975 VANG I VALDRES:

  • Postnummer: 2975 VANG I VALDRES
  • Gards-/bruksnummer: 71 / 31 i 0545
  • Grunnkrins: 105 HEEN/LIEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100604 Heensåsen
  • Tettstad:

Hensåsvegen

Hensåsvegen er ein veg i Vang kommune med 58 ulike adresser.
Husnummer frå 27 til 381.

Adressene i Hensåsvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hensåsvegen 27 2975 VANG I VALDRES 61.1597, 8.6739 68 / 9
Hensåsvegen 29 2975 VANG I VALDRES 61.1599, 8.6738 68 / 9
Hensåsvegen 31 2975 VANG I VALDRES 61.1600, 8.6742 68 / 7
Hensåsvegen 33 2975 VANG I VALDRES 61.1599, 8.6752 70 / 22
Hensåsvegen 35 2975 VANG I VALDRES 61.1600, 8.6754 70 / 22
Hensåsvegen 40A 2975 VANG I VALDRES 61.1605, 8.6753 68 / 5
Hensåsvegen 40B 2975 VANG I VALDRES 61.1605, 8.6751 68 / 5
Hensåsvegen 42 2975 VANG I VALDRES 61.1609, 8.6751 68 / 5
Hensåsvegen 47 2975 VANG I VALDRES 61.1613, 8.6756 70 / 51
Hensåsvegen 69 2975 VANG I VALDRES 61.1626, 8.6724 68 / 11
Hensåsvegen 70 2975 VANG I VALDRES 61.1623, 8.6695 67 / 2
Hensåsvegen 72 2975 VANG I VALDRES 61.1622, 8.6695 67 / 2
Hensåsvegen 74 2975 VANG I VALDRES 61.1610, 8.6697 67 / 35
Hensåsvegen 90 2975 VANG I VALDRES 61.1640, 8.6710 67 / 1
Hensåsvegen 92 2975 VANG I VALDRES 61.1639, 8.6712 67 / 1
Hensåsvegen 131 2975 VANG I VALDRES 61.1662, 8.6832 70 / 2
Hensåsvegen 133 2975 VANG I VALDRES 61.1661, 8.6846 70 / 2
Hensåsvegen 135 2973 RYFOSS 61.1673, 8.6847 70 / 43
Hensåsvegen 136 2975 VANG I VALDRES 61.1655, 8.6770 70 / 1
Hensåsvegen 140 2975 VANG I VALDRES 61.1652, 8.6756 70 / 20
Hensåsvegen 150 2975 VANG I VALDRES 61.1658, 8.6740 68 / 1
Hensåsvegen 160 2975 VANG I VALDRES 61.1658, 8.6725 67 / 24
Hensåsvegen 170 2975 VANG I VALDRES 61.1664, 8.6719 67 / 21
Hensåsvegen 179 2975 VANG I VALDRES 61.1669, 8.6737 68 / 14
Hensåsvegen 180 2975 VANG I VALDRES 61.1671, 8.6724 68 / 3
Hensåsvegen 182 2975 VANG I VALDRES 61.1667, 8.6709 66 / 1
Hensåsvegen 184 2975 VANG I VALDRES 61.1663, 8.6704 66 / 1
Hensåsvegen 184B 2975 VANG I VALDRES 61.1662, 8.6703 66 / 1
Hensåsvegen 190 2975 VANG I VALDRES 61.1677, 8.6746 70 / 50
Hensåsvegen 191 2975 VANG I VALDRES 61.1674, 8.6782 70 / 1
Hensåsvegen 192 2975 VANG I VALDRES 61.1678, 8.6752 70 / 24
Hensåsvegen 193 2975 VANG I VALDRES 61.1673, 8.6782 70 / 1
Hensåsvegen 195 2975 VANG I VALDRES 61.1671, 8.6799 71 / 1
Hensåsvegen 197 2975 VANG I VALDRES 61.1669, 8.6800 71 / 1
Hensåsvegen 210 2975 VANG I VALDRES 61.1685, 8.6773 70 / 14
Hensåsvegen 220 2975 VANG I VALDRES 61.1694, 8.6784 70 / 13
Hensåsvegen 230 2975 VANG I VALDRES 61.1696, 8.6812 71 / 8
Hensåsvegen 241 2973 RYFOSS 61.1695, 8.6827 71 / 11
Hensåsvegen 249 2973 RYFOSS 61.1697, 8.6845 71 / 16
Hensåsvegen 251 2975 VANG I VALDRES 61.1696, 8.6853 71 / 31
Hensåsvegen 253 2975 VANG I VALDRES 61.1698, 8.6863 71 / 21
Hensåsvegen 261 2975 VANG I VALDRES 61.1699, 8.6882 70 / 23
Hensåsvegen 289 2975 VANG I VALDRES 61.1701, 8.6920 70 / 45
Hensåsvegen 294 2975 VANG I VALDRES 61.1709, 8.6921 71 / 65
Hensåsvegen 296 2975 VANG I VALDRES 61.1707, 8.6901 71 / 2
Hensåsvegen 299 2975 VANG I VALDRES 61.1702, 8.6928 70 / 44
Hensåsvegen 300 2975 VANG I VALDRES 61.1704, 8.6951 71 / 25
Hensåsvegen 309 2975 VANG I VALDRES 61.1693, 8.6949 70 / 11
Hensåsvegen 311 2975 VANG I VALDRES 61.1692, 8.6958 70 / 11
Hensåsvegen 330 2975 VANG I VALDRES 61.1713, 8.6945 71 / 20
Hensåsvegen 332 2975 VANG I VALDRES 61.1722, 8.6936 71 / 27
Hensåsvegen 351 2975 VANG I VALDRES 61.1730, 8.6971 71 / 6
Hensåsvegen 371 2975 VANG I VALDRES 61.1759, 8.6991 77 / 2
Hensåsvegen 373 2975 VANG I VALDRES 61.1756, 8.7009 77 / 1
Hensåsvegen 376 2975 VANG I VALDRES 61.1750, 8.6967 71 / 29
Hensåsvegen 378 2975 VANG I VALDRES 61.1753, 8.6966 71 / 24
Hensåsvegen 380 2975 VANG I VALDRES 61.1756, 8.6966 75 / 21
Hensåsvegen 381 2975 VANG I VALDRES 61.1764, 8.6974 75 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken