Nørsvinsvegen 123
2973 RYFOSS

Nørsvinsvegen 123, 2973 RYFOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nørsvinsvegen 123, 2973 RYFOSS:

  • Postnummer: 2973 RYFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 69 / 2 i 0545
  • Grunnkrins: 105 HEEN/LIEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100604 Heensåsen
  • Tettstad:

Nørsvinsvegen

Nørsvinsvegen er ein veg i Vang kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 123.

Adressene i Nørsvinsvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nørsvinsvegen 6 2975 VANG I VALDRES 61.1621, 8.6764 69 / 6
Nørsvinsvegen 7 2975 VANG I VALDRES 61.1577, 8.6756 69 / 5
Nørsvinsvegen 9 2975 VANG I VALDRES 61.1570, 8.6762 69 / 27
Nørsvinsvegen 11 2975 VANG I VALDRES 61.1565, 8.6770 69 / 25
Nørsvinsvegen 13 2975 VANG I VALDRES 61.1581, 8.6786 69 / 10
Nørsvinsvegen 15 2975 VANG I VALDRES 61.1589, 8.6778 69 / 18
Nørsvinsvegen 17 2975 VANG I VALDRES 61.1612, 8.6770 69 / 11
Nørsvinsvegen 25 2975 VANG I VALDRES 61.1612, 8.6800 69 / 4
Nørsvinsvegen 27 2975 VANG I VALDRES 61.1615, 8.6803 69 / 4
Nørsvinsvegen 28 2975 VANG I VALDRES 61.1621, 8.6799 69 / 7
Nørsvinsvegen 33 2975 VANG I VALDRES 61.1583, 8.6815 69 / 9
Nørsvinsvegen 35 2975 VANG I VALDRES 61.1570, 8.6871 69 / 20
Nørsvinsvegen 37 2975 VANG I VALDRES 61.1593, 8.6831 69 / 26
Nørsvinsvegen 41 2975 VANG I VALDRES 61.1619, 8.6830 69 / 1
Nørsvinsvegen 43 2975 VANG I VALDRES 61.1620, 8.6826 69 / 1
Nørsvinsvegen 50 2975 VANG I VALDRES 61.1631, 8.6823 69 / 1
Nørsvinsvegen 123 2973 RYFOSS 61.1624, 8.6957 69 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken