Hvalstadjordet 5B
1395 HVALSTAD

Hvalstadjordet 5B, 1395 HVALSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hvalstadjordet 5B, 1395 HVALSTAD:

  • Postnummer: 1395 HVALSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 30 / 118 i 0220
  • Grunnkrins: 407 NEDRE SOLSTAD
  • Valkrins: 3 HOFSTAD
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Hvalstadjordet

Hvalstadjordet er ein veg i Asker kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hvalstadjordet 1A 1395 HVALSTAD 59.8597, 10.4726 30 / 121
Hvalstadjordet 1B 1395 HVALSTAD 59.8597, 10.4724 30 / 205
Hvalstadjordet 2 1395 HVALSTAD 59.8595, 10.4738 30 / 278
Hvalstadjordet 3A 1395 HVALSTAD 59.8596, 10.4720 30 / 119
Hvalstadjordet 3B 1395 HVALSTAD 59.8596, 10.4718 30 / 204
Hvalstadjordet 5A 1395 HVALSTAD 59.8595, 10.4710 30 / 118
Hvalstadjordet 5B 1395 HVALSTAD 59.8594, 10.4711 30 / 118
Hvalstadjordet 7 1395 HVALSTAD 59.8593, 10.4704 30 / 120

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken