Åsvangvegen 1
2975 VANG I VALDRES

Åsvangvegen 1, 2975 VANG I VALDRES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsvangvegen 1, 2975 VANG I VALDRES:

  • Postnummer: 2975 VANG I VALDRES
  • Gards-/bruksnummer: 71 / 22 i 0545
  • Grunnkrins: 105 HEEN/LIEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100604 Heensåsen
  • Tettstad:

Åsvangvegen

Åsvangvegen er ein veg i Vang kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsvangvegen 1 2975 VANG I VALDRES 61.1729, 8.6979 71 / 22
Åsvangvegen 2 2975 VANG I VALDRES 61.1740, 8.6991 71 / 55
Åsvangvegen 2B 2975 VANG I VALDRES 61.1740, 8.6991 71 / 55
Åsvangvegen 2C 2975 VANG I VALDRES 61.1740, 8.6991 71 / 55
Åsvangvegen 3 2975 VANG I VALDRES 61.1723, 8.6987 71 / 58
Åsvangvegen 4 2975 VANG I VALDRES 61.1737, 8.6989 71 / 53
Åsvangvegen 6 2975 VANG I VALDRES 61.1734, 8.6990 71 / 52
Åsvangvegen 8 2975 VANG I VALDRES 61.1732, 8.6992 71 / 35
Åsvangvegen 10 2975 VANG I VALDRES 61.1731, 8.6997 71 / 36
Åsvangvegen 11 2975 VANG I VALDRES 61.1727, 8.7006 71 / 43
Åsvangvegen 12 2975 VANG I VALDRES 61.1731, 8.7001 71 / 37
Åsvangvegen 13A 2975 VANG I VALDRES 61.1727, 8.7012 71 / 44
Åsvangvegen 13B 2975 VANG I VALDRES 61.1726, 8.7014 71 / 44
Åsvangvegen 14 2975 VANG I VALDRES 61.1732, 8.7005 71 / 51
Åsvangvegen 15 2975 VANG I VALDRES 61.1727, 8.7017 71 / 45
Åsvangvegen 16A 2975 VANG I VALDRES 61.1732, 8.7015 71 / 39
Åsvangvegen 16B 2975 VANG I VALDRES 61.1731, 8.7012 71 / 39
Åsvangvegen 17 2975 VANG I VALDRES 61.1728, 8.7022 71 / 46
Åsvangvegen 20 2975 VANG I VALDRES 61.1737, 8.7000 71 / 64
Åsvangvegen 22 2975 VANG I VALDRES 61.1737, 8.7007 71 / 72
Åsvangvegen 24 2975 VANG I VALDRES 61.1737, 8.7013 71 / 73
Åsvangvegen 26 2975 VANG I VALDRES 61.1737, 8.7019 71 / 59
Åsvangvegen 28 2975 VANG I VALDRES 61.1737, 8.7024 71 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken