Lundevegen 4
2977 ØYE

Lundevegen 4, 2977 ØYE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lundevegen 4, 2977 ØYE:

  • Postnummer: 2977 ØYE
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 1 i 0545
  • Grunnkrins: 111 NEDRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Lundevegen

Lundevegen er ein veg i Vang kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lundevegen 1A 2977 ØYE 61.1730, 8.3974 17 / 2
Lundevegen 1B 2977 ØYE 61.1729, 8.3987 17 / 2
Lundevegen 2 2977 ØYE 61.1723, 8.3997 18 / 1
Lundevegen 3 2977 ØYE 61.1732, 8.3989 17 / 2
Lundevegen 4 2977 ØYE 61.1726, 8.3987 17 / 1
Lundevegen 6 2977 ØYE 61.1725, 8.3981 17 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken