Bøastølen 110
2985 TYINKRYSSET

Bøastølen 110, 2985 TYINKRYSSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bøastølen 110, 2985 TYINKRYSSET:

  • Postnummer: 2985 TYINKRYSSET
  • Gards-/bruksnummer: 8 / 3 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Bøastølen

Bøastølen er ein veg i Vang kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 114.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bøastølen 17 2985 TYINKRYSSET 61.2044, 8.2532 5 / 144
Bøastølen 19 2985 TYINKRYSSET 61.2042, 8.2526 5 / 141
Bøastølen 20 2985 TYINKRYSSET 61.2042, 8.2542 8 / 9
Bøastølen 100 2985 TYINKRYSSET 61.2004, 8.2570 8 / 3
Bøastølen 110 2985 TYINKRYSSET 61.1983, 8.2578 8 / 3
Bøastølen 112 2985 TYINKRYSSET 61.1984, 8.2583 8 / 3
Bøastølen 114 2985 TYINKRYSSET 61.1985, 8.2591 5 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken