Grøvsgøta 1
2985 TYINKRYSSET

Grøvsgøta 1, 2985 TYINKRYSSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grøvsgøta 1, 2985 TYINKRYSSET:

  • Postnummer: 2985 TYINKRYSSET
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 52 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Grøvsgøta

Grøvsgøta er ein veg i Vang kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grøvsgøta 1 2985 TYINKRYSSET 61.1965, 8.2370 7 / 52
Grøvsgøta 2 2985 TYINKRYSSET 61.1968, 8.2396 7 / 51
Grøvsgøta 3 2985 TYINKRYSSET 61.1966, 8.2381 7 / 61
Grøvsgøta 4 2985 TYINKRYSSET 61.1971, 8.2389 7 / 399
Grøvsgøta 5 2985 TYINKRYSSET 61.1965, 8.2387 7 / 47
Grøvsgøta 7 2985 TYINKRYSSET 61.1964, 8.2392 7 / 78
Grøvsgøta 9 2985 TYINKRYSSET 61.1966, 8.2402 7 / 32
Grøvsgøta 11 2985 TYINKRYSSET 61.1969, 8.2402 7 / 53

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken