Strøndafjordvegen 260
2977 ØYE

Strøndafjordvegen 260, 2977 ØYE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strøndafjordvegen 260, 2977 ØYE:

  • Postnummer: 2977 ØYE
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 11 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Strøndafjordvegen

Strøndafjordvegen er ein veg i Vang kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 20 til 375.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strøndafjordvegen 20 2977 ØYE 61.1813, 8.3877 11 / 9
Strøndafjordvegen 71 2977 ØYE 61.1856, 8.3845 11 / 6
Strøndafjordvegen 100 2977 ØYE 61.1880, 8.3813 10 / 9
Strøndafjordvegen 231 2977 ØYE 61.1969, 8.3676 8 / 4
Strøndafjordvegen 249 2977 ØYE 61.1980, 8.3651 7 / 60
Strøndafjordvegen 255 2977 ØYE 61.1984, 8.3654 7 / 10
Strøndafjordvegen 260 2977 ØYE 61.1986, 8.3645 7 / 11
Strøndafjordvegen 265 2977 ØYE 61.1991, 8.3650 7 / 74
Strøndafjordvegen 274 2977 ØYE 61.2001, 8.3641 7 / 149
Strøndafjordvegen 280 2977 ØYE 61.2008, 8.3632 7 / 8
Strøndafjordvegen 301 2977 ØYE 61.2025, 8.3640 7 / 14
Strøndafjordvegen 350 2977 ØYE 61.2046, 8.3559 4 / 56
Strøndafjordvegen 352 2977 ØYE 61.2050, 8.3536 3 / 10
Strøndafjordvegen 360 2977 ØYE 61.2055, 8.3581 4 / 57
Strøndafjordvegen 361 2977 ØYE 61.2049, 8.3587 5 / 4
Strøndafjordvegen 371 2977 ØYE 61.2049, 8.3592 5 / 3
Strøndafjordvegen 373 2977 ØYE 61.2049, 8.3594 5 / 3
Strøndafjordvegen 375 2977 ØYE 61.2052, 8.3602 5 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken