Jonskørvegen 481
2977 ØYE

Jonskørvegen 481, 2977 ØYE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jonskørvegen 481, 2977 ØYE:

  • Postnummer: 2977 ØYE
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 1 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Jonskørvegen

Jonskørvegen er ein veg i Vang kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 442 til 481.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jonskørvegen 442 2977 ØYE 61.2075, 8.3989 10 / 3
Jonskørvegen 444 2977 ØYE 61.2076, 8.3993 10 / 2
Jonskørvegen 446 2977 ØYE 61.2078, 8.3995 10 / 1
Jonskørvegen 471 2977 ØYE 61.2083, 8.3999 9 / 1
Jonskørvegen 481 2977 ØYE 61.2091, 8.4003 9 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken